Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đỡ đầu xã Đức Lâm xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
14:53 02/08/2017

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 1280/QĐ-UBND, ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận và giao đỡ đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2020), trong thời gian qua, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần giúp xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ xây dựng nông thôn mới.
 
Ủng hộ xã 1,5 vạn viên gạch giúp xã xây dựng kết cấu hạ tầng  

Xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, thuộc nhóm các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2017. Sau khi có quyết định phân công đỡ đầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Các đồng chí được phân công đã cùng với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tổ chức khảo sát thực địa tại các điểm quy hoạch; xây dựng kế hoạch khung, xác định rõ nội dung, lộ trình thực hiện; tổ chức đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số địa phương huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên; phát động cán bộ, công chức đóng góp giúp xã xây dựng tủ sách pháp luật tại các nhà văn hóa thôn. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đã phối hợp với Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh hỗ trợ xã 1,5 vạn gạch không nung, trị giá trên 17 triệu đồng để xây dựng mương thoát nước trong khu dân cư thôn Đồng Thanh Lâm và thôn Đức Hương Quang; hỗ trợ kinh phí mua Tạp chí Kiểm tra phát cho các chi thuộc Đảng bộ xã để nghiên cứu, vận dụng trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - liệt sỹ...

Đến nay, xã Đức Lâm cơ bản đạt 14 tiêu chí. Trong số các tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hoá, Môi trường, Nhà ở dân cư, Hệ thống chính trị và khu dân cư kiểu mẫu… triển khai thực hiện có nhiều khó khăn. Tuy vậy, với trách nhiệm được giao, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đưa xã Đức Lâm về đích nông thôn mới trong năm nay.

Phan Viết Hùng - Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc