Huyện Đức Thọ phấn đấu có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017
EmailPrintAa
10:32 22/08/2017

Năm 2017, huyện Đức Thọ đề ra mục tiêu có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đức Đồng, Đức Hoà, Đức Long, Đức Lạc, Đức Lâm, Đức Tùng, Đức An, Bùi Xá, Đức Nhân). Trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện phụ trách các tiêu chí gắn với trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện Ngày nông thôn mới vào thứ 5 hàng tuần, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
 
Cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ nhân dân thôn Phú Quý, xã Đức Nhân mở rộng khuôn viên Nhà văn hóa  

Trong 7 tháng đầu năm, tại 09 xã đăng ký đạt chuẩn đã thành lập được 30 mô hình sản xuất, 04 tổ hợp tác, 02 hợp tác xã, 02 doanh nghiệp; làm mới 20,52 km đường giao thông nông thôn; 2,05 km đường giao thông nội đồng; 0,5 km kênh mương; khởi công xây dựng 06 nhà văn hóa thôn, 05 điểm trường, 01 Trạm Y tế; tổ chức 30 cuộc tập huấn về xây dựng khu dân cư mẫu, phát triển sản xuất với 4.639 lượt hộ dân tham gia. Người dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ động, tích cực tham gia, đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Các địa phương đã nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, huyện và con em xa quê: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ xã Đức An 1,2 tỷ đồng; Sở Công Thương hỗ trợ xã Đức Nhân xây dựng các tuyến đường điện thắp sáng và một số phần việc trong nâng cấp chợ; Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ xã Đức Long đường điện thắp sáng; Cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy hỗ trợ 15.000 viên gạch, Cơ quan Huyện ủy hỗ trợ 20 triệu đồng và ngày công lao động giúp xã Đức Lâm làm mương thoát nước; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp đỡ xã Đức Đồng về vật chất và điều động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ về trực tiếp giúp nhân sân làm giao thông; Công an tỉnh hỗ trợ xã Đức Hòa thành lập tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy ở trụ sở Ủy ban nhân dân xã và hỗ trợ vật liệu làm đường giao thông; con em quê hương đóng góp hỗ trợ Đức Long xã 1,2 tỷ đồng làm 02 cầu dân sinh...

 
Một tuyến đường tại xã Đức Tùng  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xây dựng nông thôn mới toàn huyện nói chung và 09 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 nói riêng vẫn còn những khó khăn như: Các xã có xuất phát điểm thấp, thiếu nguồn lực; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các mô hình sản xuất được thành lập nhưng hoạt động hiệu quả chưa cao; một số cán bộ trong chỉ đạo chưa tâm huyết, trình độ, năng lực còn hạn chế. Sự phối hợp của một số phòng, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự chặt chẽ, thiếu thống nhất, có nơi vẫn còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh nên một số công việc còn vướng mắc, chậm tiến độ.

Để khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, phấn đấu có 09 xã đạt chuẩn trong năm 2017, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đức Thọ sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tích cực bám nắm cơ sở để có phương án, giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng địa phương, tiêu chí. Phân công  nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ; hàng tuần, hàng tháng tổ chức giao ban, soát xét để bổ cứu kịp thời. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân, có hình thức khen thưởng kịp thời những địa phương làm tốt, sáng tạo. Chọn nội dung thiết thực được nhân dân tán thành cao để ưu tiên thực hiện; nhân rộng và tạo sự lan tỏa các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả...

Trần Quốc Dũng - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc