Kinh nghiệm xây dựng khu dân cư mẫu ở xã Cẩm Yên
EmailPrintAa
15:58 14/09/2017

Xã Cẩm Yên (huyện Cẩm Xuyên) có địa hình thấp trũng, thường xuyên bị ngập úng về mùa mưa, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng khu dân cư mẫu.
 
Một trong số các vườn mẫu ở xã Cẩm Yên  

Năm 2015, thôn Yên Mỹ được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới cho các địa phương trong và ngoài tỉnh. Từ mô hình khu dân cư mẫu Yên Mỹ, xã Cẩm Yên tiếp tục xây dựng các khu dân cư mẫu, đến nay, tất cả các thôn đều đạt chuẩn thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 91,4%, hộ gia đình thể thao đạt 54,7%; 100% con em trong độ tuổi được đến trường… Thôn Yên Thành và thôn Yên Giang đã đạt 70 - 80% tiêu chí, có bốn thôn đạt từ 50 - 60%. Toàn xã có 632 hộ có sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm; 72 hộ thu nhập từ vườn đạt từ 20 triệu đồng/500m2 trở lên; các tuyến đường giao thông trục thôn và ngõ xóm đảm bảo phục vụ đời sống dân sinh; 7/7 khu dân cư có nhà văn hóa, hệ thống điện đảm bảo tiêu chuẩn; 77% đảng viên tham gia chỉnh trang vườn hộ, làm vườn mẫu.

Quá trình xây dựng nông thôn mới nói chung, xây dựng khu dân cư mẫu nói riêng, cấp ủy, chính quyền xã rút ra một số kinh nghiệm:

Thứ nhất, ngay từ đầu, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung xây dựng khung kế hoạch, lộ trình cho từng thôn và chỉ đạo các thôn họp dân bàn bạc thống nhất đăng ký để triển khai thực hiện.

Thứ hai, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là tuyên truyền về mục đích, yêu cầu cũng như nội dung của từng tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu để người dân nắm vững. Nâng cao nhận thức việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu là trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ, từ đó tích cực, tự giác và đồng hành cùng thôn, xóm để thực hiện.

Thứ ba, phân công cán bộ từ các đồng chí cấp ủy viên đến cán bộ, công chức, các tổ chức, đoàn thể trực tiếp chỉ đạo, phụ trách và giúp đỡ các thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Thứ , hàng tuần tổ chức giao ban, hội ý để nắm kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc để bàn giải pháp khắc phục kịp thời; định kỳ tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những tập thể, những hộ gia đình làm tốt, nhắc nhở những tập thể và hộ gia đình chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Thứ năm, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự đoàn kết, tâm huyết, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhất là đi đầu trong việc cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, làm hàng rào xanh… đồng thời thường xuyên sâu sát, gần gũi, lắng nghe ý kiến, giúp đỡ nhân dân, tuyên truyền vận động mọi người ủng hộ, cùng thực hiện.

Thứ sáu, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi các thôn thực hiện tốt quy chế dân chủ; các thôn, xóm khi tiến hành các công việc phải xin ý kiến người dân, nhất là việc hiến đất, hiến các tài sản trên đất và đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các công trình phúc lợi. Trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, cán bộ xã có trách nhiệm hỗ trợ ban chỉ huy các thôn trong việc lập phương án, dự toán và giám sát các công trình của thôn, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Từ cách làm nêu trên, xã Cẩm Yên đã tạo được tinh thần thi đua giữa hộ này với hộ khác, tổ liên gia này với tổ liên gia khác trong xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Kinh nghiệm của xã Cẩm Yên đáng để các địa phương trong và ngoài huyện tham khảo.

Hà Thị Oanh - Văn phòng Huyện ủy Cẩm Xuyên


    Ý kiến bạn đọc