Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nguồn vốn xây dựng NTM
EmailPrintAa
15:48 06/06/2017

Sáng 6/6, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới (NTM) tỉnh chủ trì họp nghe và cho ý kiến về trình tự, thủ tục thực hiện nguồn vốn NTM, kế hoạch nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2017-2020. Dự họp có lãnh đạo một số sở ngành liên quan.
 

Theo báo cáo của Văn phòng NTM tỉnh, thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được trong xây dựng NTM, vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ.

Trên lĩnh vực nguồn vốn, chủ trương đầu tư, quy định phải được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (tổng danh mục dự án) và Sở KH&ĐT thẩm định cân đối nguồn lực (trước đây là Chủ tịch UBND xã quyết định) đã gây vướng mắc cho cơ sở trong quá trình thực hiện.

 
Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh báo cáo tại buổi làm việc  

Theo quy định, các dự án đều thực hiện theo Luật Đầu tư công, chủ trương phải duyệt từ trước ngày 31/10 của năm trước, trong khi nguồn vốn của năm sau chưa được xác định cụ thể của từng xã.

Cũng theo Văn phòng NTM tỉnh, thực tế hiện nay do thủ tục phiền phức và nhiều cán bộ xã muốn chỉ làm tập trung ở xã nên toàn bộ nguồn vốn đầu tư chỉ tập trung làm từ 1 đến 2 công trình. Điều này vừa sai chủ trương là ưu tiên cấp thôn, vừa không tạo ra được phong trào rộng khắp xây dựng NTM.

 

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh: Văn phòng NTM tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát cụ thể danh mục đầu tư trung hạn.

 

Về cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, hiện một số địa phương có điều kiện đã mở rộng hơn, đổ dày hơn so với quy định, nhưng chưa được cơ quan chuyên môn đồng ý phê duyệt. Theo văn phòng NTM tỉnh, cần có sự linh hoạt hơn, khuyến khích các địa phương mở rộng đường vì nguồn hỗ trợ xi măng chỉ mới một phần, chiếm khoảng 18-20% giá trị công trình. Kể cả độ dày mặt đường cũng không quy định cứng ở một mức, có thể cần phải có độ dày cao hơn, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo dự án phê duyệt thì cũng được hỗ trợ xi măng.

Đối với kênh mương nội đồng, cần khuyến khích sử dụng các loại vật liệu khác như bê tông đúc sẵn, ống nhựa siêu bền (giá thành có thể thấp hơn bê tông đổ tại chỗ) đều được hưởng chính sách với số tiền tương đương với mức hỗ trợ đổ bê tông tại chỗ.

 

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang: Căn cứ thực tiễn hoạt động Văn phòng NTM tỉnh, đến nay, Sở Nội vụ đã bố trí, điều động 18 biên chế hoạt động chuyên trách tại Văn phòng NTM tỉnh.

 

Về mô hình tổ chức, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh/huyện là tổ chức mới được nhà nước quy định, có đảm bảo tính pháp lý, tuy nhiên hiện nay có quan điểm chưa thống nhất về chức năng nhiệm vụ. Ngoài ra, khối lượng công việc rất lớn nhưng hiện bố trí biên chế chưa đủ, ảnh hưởng lớn đến công việc.

Giải đáp những vướng mắc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng giữa thực tiễn và quy định đang có độ vênh; các sở, ngành chưa sát với thực tiễn, chưa kịp thời tháo gỡ; vốn và tổ chức xử lý nguồn vốn xây dựng cơ bản còn chậm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác định nhóm danh mục dự án để thực hiện trong năm 2017. Sở KH&ĐT có văn bản đôn đốc hướng dẫn các địa phương rà soát và thống nhất ban hành loại danh mục, loại dự án đặc thù. Cho phép vận dụng phù hợp thực tiễn, nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.

 

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, những địa phương thực hiện nguồn chính sách của tỉnh chậm, đạt dưới 50% thì điều chỉnh cho các xã thực hiện tích cực hơn; bố trí nguồn vốn trung hạn cho các xã, huyện đến 2020 đạt chuẩn NTM đảm bảo đạt kế hoạch.

Đối với công tác xây dựng, nghiệm thu, đánh giá tiêu chí cứng như: GTNT, giao thông nội đồng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng các địa phương căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể có thể mở rộng, nâng các tiêu chí cứng cao hơn so với quy định nhưng phải thiết thực, tránh lãng phí. Các cơ quan chuyên môn khi nghiệm thu căn cứ theo định mức, quy chuẩn quy định, không máy móc, cứng nhắc trong thẩm định, đánh giá.

Về mô hình tổ chức Văn phòng NTM, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng NTM tỉnh thống nhất văn bản tham mưu trình UBND tỉnh, trên cơ sở tổng biên chế chung cả tỉnh không thay đổi.

Theo Thanh Hoài/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc