Tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2017
EmailPrintAa
15:33 23/08/2017

Sáng 23/8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo NTM tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện cùng chủ trì họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tháng 8; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.
 

Đặt vấn đề mở đầu cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các sở ngành, địa phương báo cáo, đánh giá đúng về tình hình xây dựng NTM, đặc biệt là phát triển sản xuất thời gian qua. Mặc dù ngân sách của tỉnh rất khó khăn nhưng vẫn ưu tiên cho đầu tư phát triển sản xuất và hỗ trợ xi măng trong xây dựng giao thông, kênh mương thủy lợi. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất hạn chế. Các địa phương cũng cần làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước gắn với xây dựng NTM.

 

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh: Việc xây dựng mô hình trong xây dựng TNM

còn hạn chế, 8 tháng có 72 xã không thành lập mới được mô hình…

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, trong tháng qua, công tác xây dựng NTM đã có sự tập trung cao hơn, quyết liệt hơn, rõ hơn theo từng chuyên đề chuyên sâu. Văn phòng NTM tỉnh cùng với UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo sâu sát, cụ thể, nhất là thống nhất xử lý về kiến nghị sửa đổi bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND; chỉ đạo bổ sung các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; tổ chức kiểm tra xã dưới 10 tiêu chí; kiểm tra và chỉ đạo xây dựng mô hình du lịch lưu trú tại nhà dân (Homestay); ban hành thể lệ cuộc thi và bố trí kinh phí khen thưởng khá lớn để khuyến khích xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu...

 

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Tình hình diễn biến sâu bệnh trên lúa

vụ hè thu hết sức phức tạp. Ngành chuyên môn đang chỉ đạo các địa phương bám sát diễn biến,

có kế hoạch xử lý kịp thời.

 

Các sở ngành, tổ chức, đơn vị tích cực hơn, có nhiều hoạt động trong công tác đỡ đầu, tài trợ. Các địa phương có chuyển biến rõ nét hơn, thể hiện ở các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015, xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm, xã xây dựng kiểu mẫu…

 

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Lê Trung Phước: Huyện tiếp tục quán triệt, thông báo với các chủ kho đông lạnh phối hợp với đoàn công tác Bộ Công thương rà soát lại số liệu hàng tồn kho,

giải quyết dứt điểm việc bồi thường.

 
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Kiều Hưng: Mặc dù huyện đã triển khai nhiều đợt ra quân cải tạo vườn tạp nhưng hiệu quả chưa cao. Cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu sắp tới là điều kiện để tạo phong trào chỉnh trang vườn hộ tại các địa phương.  

Tuy nhiên, một số nội dung, công việc triển khai chậm, kết quả chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao như: Làm đường GTNT, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng; xã dưới 10 tiêu chí phần lớn chưa được quan tâm cao; các nội dung triển khai ở cộng đồng dân cư còn chậm; thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 32/NQ-HĐND, kể cả hỗ trợ lãi suất vay vốn phát sinh mới trong năm gần như không có chuyển biến; việc phát triển sản xuất kinh doanh chưa có chuyển biến đáng kể, mô hình sản xuất mới ít…

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Các địa phương cần rà soát, cân đối các nguồn đầu tư, xây dựng các công trình cứng phải thiết thực, tránh lãng phí.  

Thời gian qua, các cấp, các ngành cũng tập trung cao cho công tác khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số đối tượng như: chủ kho đông lạnh, hộ nuôi trồng thủy sản... đang còn vướng mắc trong việc xác định giá trị đền bù.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Hoạt động du lịch trải nghiệm NTM phải đa dạng, bền vững, thu hút khách du lịch, gắn với tiêu thụ sản phẩm địa phương theo đề án mỗi xã một sản phẩm. Về chính sách hỗ trợ xi măng, mặc dù ngân sách khó khăn nhưng tỉnh vẫn ưu tiên cao.

Do đó, các địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai hoàn thành tiêu chí giao thông,

kênh mương thủy lợi.

 

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận một số chuyển biến tích cực, một số địa phương, ngành đã quan tâm, vào cuộc xử lý những việc cần tháo gỡ. Trong điều kiện ngân sách khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tỉnh đã ban hành chính sách khuyến khích để cùng người dân tháo gỡ khó khăn.

“Tuy vậy, vẫn còn những tồn đọng chưa được giải quyết kịp thời, một số vụ việc sai phạm trong quản lý nhà nước, quản lý đất đai; những khó khăn trong phát triển sản xuất gắn với thực hiện các tiêu chí NTM chưa được xử lý. Nguyên nhân chủ quan do công tác chỉ đạo còn cầm chừng, thiếu quyết liệt, thiếu sâu sát, hay chưa gần dân và chưa hành động?” – Bí thư Tỉnh ủy trăn trở.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý, thời gian còn lại không nhiều, thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Mặc dù nền kinh tế có những tín hiệu phục hồi khả quan, nhưng nhìn chung thách thức vẫn còn nhiều. Vì vậy, các địa phương cần rà soát lại tổng thể kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, từ đó tập trung xử lý những vấn đề tồn tại, hoặc chưa hoàn thành.

Kiên trì thực hiện đề án mỗi xã phường một sản phẩm, tổ chức các cuộc thi về NTM đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Những vấn đề tồn đọng liên quan đến bồi thường sự cố môi trường biển, tổ công tác cần chủ động thực hiện, đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng đối tượng. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý nhà nước, trong xây dựng NTM.

Theo Bá Tân/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc