Xây dựng nông thôn mới: Năm 2017, Vũ Quang phấn đấu không còn xã dưới 15 tiêu chí
EmailPrintAa
16:55 13/02/2017

Năm 2016, mặc dù có nhiều khó khăn, đầu năm thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, quý III và đầu quý IV liên tục mưa lũ, nhưng với sự chỉ đạo bài bản, sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Vũ Quang đã đạt được kết quả tích cực.
 

Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho các tập thể có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2016

 

Ngay từ đầu năm, các ban, phòng của Huyện chủ động rà soát, hướng dẫn xây dựng và thẩm định khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của từng tháng từ cấp xã đến thôn. Các đơn vị, đoàn thể được giao đỡ đầu, hỗ trợ các thôn của các xã đăng ký về đích 2016 đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đóng góp ngày công, kinh phí, vật chất hỗ trợ nhân dân thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí khó. Để nâng cao nhận thức cho người dân, công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn, đào tạo nghề cho nhân dân luôn được đổi mới về nội dung và phương pháp. Trong năm 2016, Huyện phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức Chương trình “Nông thôn ngày mới” tại xã Đức Hương; tổ chức 125 cuộc tuyên truyền tại các xã; tổ chức 14 lớp đào tạo nghề cho 300 học viên, 47 lớp tập huấn cho 3.200 lượt người về các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các đề án phát triển phát triển cây ăn quả, phát triển chăn nuôi; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển đô thị thị trấn Vũ Quang và Đề án xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tiềm năng lợi thế của địa phương bước đầu được khai thác có hiệu quả, đặc biệt là cây ăn quả tiếp tục tăng nhanh về diện tích (đạt hơn 463 ha, nâng tổng số diện tích cây ăn quả lên 2.591 ha). Chăn nuôi tăng về số lượng, sản lượng; giá trị ngành chăn nuôi đạt 407,566 tỷ đồng, chiếm 48,51% giá trị sản xuất nông nghiệp. Có thêm 03 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại cấp bố mẹ liên kết quy mô từ 400 con trở lên. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ nông thôn tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt 453,04 tỷ đồng tăng 15,5% so cùng kỳ. Các hình thức kinh tế tập thể tiếp tục phát triển. Thành lập mới 480 mô hình sản xuất các loại, nâng tổng số mô hình toàn Huyện lên 1.676 mô hình doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên; thành lập mới 16 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác.

 

Mô hình chăn nuôi lợn liên kết tại xã Sơn Thọ

 

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", toàn Huyện đã làm mới 06 km kênh mương nội đồng, 47,17 km đường giao thông nông thôn, 30 km rãnh thoát nước; xây dựng mới 13 nhà văn hóa thôn, 03 sân vận động xã, 18 phòng học, phòng chức năng trường tiểu học cơ sở và mầm non. Công tác vệ sinh môi trường có chuyển biến, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 92%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 15,07% năm 2015 xuống còn 11,04%. Trong năm 2016, huyện Vũ Quang đã hoàn thành 40/46 tiêu chí, nâng số tiêu chí đạt chuẩn lên 173/212 tiêu chí (bình quân mỗi xã 15,7 tiêu chí). Toàn Huyện có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đức Hương, Đức Giang, Sơn Thọ), nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 06 xã, không còn xã dưới 12 tiêu chí.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Vũ Quang năm qua vẫn còn một số hạn chế: Chỉ đạo phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh và các hình thức tổ chức sản xuất ở một số xã chưa quyết liệt, chuyển biến chậm, chưa đạt chỉ tiêu. Nhiều mô hình thiếu tính bền vững, chưa tạo được sức lan tỏa; chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ hợp tác, hợp tác xã không cao. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy có bước phát triển, nhưng quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, ngành nghề đơn điệu, sản phẩm ít, chất lượng thấp. Một số xã chưa xác định nội dung trọng tâm theo hàng tuần, hàng tháng để chỉ đạo hoàn thành...

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017, huyện Vũ Quang sẽ tập trung huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn diện, có chiều sâu bền vững hơn; nâng mức đạt chuẩn các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành ít nhất 30 tiêu chí; có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (các xã: Đức Bồng, Đức Liên, Hương Thọ), không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; xây dựng xã Đức Hương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Dương Trí Thức


    Ý kiến bạn đọc