“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”
EmailPrintAa
08:51 07/10/2015

Đảng ta luôn coi công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, công tác dân vận ở Hà Tĩnh luôn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn dân, góp phần vào sự thành công trong thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
 

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh tham quan mô hình vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Nhật Tân (Hương Trà - Hương Khê)

 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Hà Văn Hùng cho biết: “Dân vận khéo” được coi là giải pháp quan trọng, nhằm đổi mới tư duy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trong nhân dân để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân”.

Dân vận khéo” đã làm thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của người dân. Từ chỗ ruộng đồng manh mún, phương thức sản xuất lạc hậu, đã có những cánh đồng mẫu lớn, tạo ra các vùng chuyên canh sản xuất theo hướng hàng hóa; nhiều trang trại vườn đồi, vườn nhà, vườn rừng cây lâm nghiệp, trang trại tổng hợp, vùng nuôi trồng thủy sản, trại chăn nuôi công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó là thành công trong việc tháo gỡ, giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư phục vụ các công trình, dự án trọng điểm. Nhiều địa phương đã có cách làm hay như Kỳ Phương (Kỳ Anh); Hương Điền, Hương Quang (Vũ Quang); Tùng Ảnh (Đức Thọ); mô hình giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn ở thôn Liên Hà - Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh)… đã trở thành điển hình cho các địa phương khác học tập.

 

Nhờ làm tốt công tác dân vận, người dân trong KKT Vũng Áng đã sẵn sàng di dời đến vùng tái định cư để nhường đất cho việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm

 

Phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới cũng được phát động sâu rộng trong toàn tỉnh. “Dân vận khéo” đã khiến người dân từ chỗ còn băn khoăn, thắc mắc đến đồng thuận cao với các chủ trương, chính sách của TƯ, của tỉnh. Trên khắp các địa phương, nhân dân đã tình nguyện hiến tặng hàng ngàn m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tiêu biểu như: khu dân cư kiểu mẫu Nam Trà (Hương Trà – Hương Khê); phong trào làm đường giao thông nông thôn ở các xã: Thiên Lộc, Tùng Lộc (Can Lộc); Tùng Ảnh, Thái Yên (Đức Thọ); Cẩm Yên, Cẩm Bình (Cẩm Xuyên); Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh); Kỳ Tân (Kỳ Anh); Xuân An (Nghi Xuân); Thạch Văn (Thạch Hà)...

Song song với đó, công tác dân vận đã tập trung vào lĩnh vực văn hóa và đảm bảo QPAN. Trong đó, nổi bật là cuộc vận động ngói hóa nhà ở cho nhân dân và làm nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167, 67, 22 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã làm được 51.098 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ chính sách và hộ nghèo. Từ những mô hình vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố QPAN, nhất là đảm bảo an ninh biên giới, hàng năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn tin báo có liên quan đến tình hình ANTT, giúp các cơ quan chuyên trách giải quyết, xử lý kịp thời những vụ việc xẩy ra trên địa bàn.

Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hệ thống chính trị đã được xây dựng vững mạnh. Nổi bật là Đảng bộ xã Phú Gia (Hương Khê), nhiều năm lại nay, đặc biệt là sau kiểm điểm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), nội bộ đã khắc phục được tình trạng mất đoàn kết, phát huy được tinh thần dân chủ, ý thức tự giác của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, nhiều mô hình tiêu biểu “về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn” như: xây dựng đảng bộ nhiều năm liên tục trong sạch, vững mạnh toàn diện của Tùng Ảnh (Đức Thọ), Khánh Lộc (Can Lộc), Sơn Kim 1 (Hương Sơn); các tổ chức đoàn thể vùng giáo vững mạnh của Ban Mặt trận thôn Thái Thượng (Lộc Yên - Hương Khê), thôn Quang Thành (Đức Lĩnh - Vũ Quang); tổ dân phố vững mạnh toàn diện của tổ dân phố 7, phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh), tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh)...

Với phương pháp, hình thức dân vận khoa học, khéo léo, đã phát huy được trí tuệ, sức sáng tạo, nguồn lực trong nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Hà Văn Hùng cho biết thêm: “Thời gian tới, Ban Dân vận tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” một cách sâu rộng, thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH, giữ vững QPAN, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sắp tới”.

 Theo Anh Hoài/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc