Hội nghị toàn quốc về công tác dân vận
EmailPrintAa
07:35 30/05/2016

Sáng 27-5-2016, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

 

               Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy cùng lãnh đạo Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

 Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, hội nghị nhằm quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, Chỉ thị 49-CT/TWcủa Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về việc “ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ngành Dân vận thời gian qua, khẳng định trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận trên cả nước, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong hoàn cảnh lịch sử mới, với tính chất, phương thức lãnh đạo mới, mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân cũng có những đòi hỏi mới cao hơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ngành Dân vận cần thực hiện có chất lượng, hiệu quả hơn nữa công tác dân vận, trong đó bám sát những nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đầy đủ đến đời sống của nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng của nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận.

Theo xaydungdang.org.vn


    Ý kiến bạn đọc