Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước
EmailPrintAa
14:35 12/10/2016

Chiều 11-10, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Phó thủ tướng Vương Đình Huệ; Phó thủ tướng Phạm Bình Minh; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; và các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ: Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng tới dự.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai

ký kết chương trình phối hợp.

 

Theo đó, nội dung phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận; thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Tại buổi ký kết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, công tác dân vận có vai trò vô cùng quan trọng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tập hợp thu hút mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời là hoạt động gắn bó máu thịt của Đảng với nhân dân. Chính vì vậy, trước hết phải nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước từ phương thức hoạt động đến phong cách cán bộ. Người cán bộ phải gần dân, lắng nghe dân và học hỏi nhân dân. Mỗi cán bộ cơ quan nhà nước đều phải quan tâm tới công tác dân vận. Ngoài ra, cần tăng cường sự phối hợp giữa hệ thống dân vận các cấp với các cơ quan hành chính nhà nước; các cơ quan nhà nước phải tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động dân vận. Công tác dân vận phải vì lợi ích của nhân dân.

Theo Trường Giang/qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc