Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn
EmailPrintAa
14:57 05/12/2016

Quán triệt sâu sắc tinh thần các văn kiện của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, những năm qua, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Từ đó, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận được nâng lên, tinh thần trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, tham mưu của các cơ quan dân vận, của đội ngũ cán bộ dân vận có chuyển biến tích cực.
 

Ảnh lực lượng vũ trang giúp dân di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Việc kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, tìm ra những biện pháp hiệu quả để giải quyết nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, của tập thể và của cá nhân, được quần chúng đồng tình, hưởng ứng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân…

Giai đoạn 2010 - 2015, Hà Tĩnh đã giành được kết quả khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch đề ra, như: Tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, huy động vốn đầu tư... Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp phát triển nhanh. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Các công trình, dự án trọng điểm cơ bản đảm bảo tiến độ. Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật trong đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt trên 18%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. GRDP bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông... được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện, đặc biệt là hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông, như: Quốc lộ 1, Quốc lộ 8, Quốc lộ 15, đường ven biển... Phong trào làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được nhân dân hưởng ứng tích cực, trong 5 năm qua đã xây dựng được trên 8.000 km đường bê tông và đường nhựa, kiên cố hóa gần 1.000 km kênh mương nội đồng, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Toàn tỉnh có 2 khu kinh tế, 19 khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút 426 dự án đầu tư trong và ngoài nước có tổng số vốn đăng ký trên 40 nghìn tỷ đồng và 20 tỷ USD với 6.250 đơn vị đăng ký kinh doanh gồm doanh nghiệp, văn phòng đại diện và chi nhánh kinh doanh trên địa bàn. Riêng năm 2016, có một số chỉ tiêu đạt thấp hơn so với kế hoạch, song cơ bản các chỉ tiêu quan trọng vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những thành công của tỉnh trong thời gian vừa qua, điển hình là việc thu hút đầu tư, triển khai bồi thường, di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng hàng vạn hộ dân phục vụ các công trình dự án, trọng điểm; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn... có đóng góp vô cùng quan trọng trong việc vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay, riêng đối với tỉnh ta, khi các khoản đầu tư xây dựng cơ bản từ các dự án lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước gần như hoàn thành, các dự án lớn đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước cũng đã kết thúc, Chính phủ lại đang thực hiện chính sách thắt chặt đầu tư công… Sự cố môi trường biển nghiêm trọng xảy ra đối với bốn tỉnh miền Trung gây hậu quả nặng nề cho phát triển các nguồn lợi từ kinh tế biển, vốn là thế mạnh của tỉnh; biến đổi khí hậu, diễn biến bất thường của thời tiết luôn hoành hành cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân… Thời gian sắp tới được dự báo tiếp tục sẽ có những khó khăn, chính vì vậy, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII và những chủ trương, quyết sách lớn của tỉnh đang được tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần phải vào cuộc quyết liệt đối với từng việc cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên luôn phải gương mẫu đi đầu, tận tụy, trách nhiệm. Cùng với sự chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân thì sự vào cuộc, góp sức của nhân dân là nguồn lực vô giá, là điều kiện tiên quyết cho sự thành công trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách được đưa ra trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, để huy động được sức dân thì công tác dân vận, công tác vận động quần chúng phải được ưu tiên hàng đầu, thiết nghĩ cần thực hiện một số giải pháp sau:

- Thứ nhất, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.Thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

- Thứ hai, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải hiểu dân, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo.Tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân liên quan đời sống, việc làm, đền bù đất đai... Làm tốt công tác bồi thường thiệt hại, phục hồi sản xuất sau sự cố môi trường.Đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Chú trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là điều kiện sống, lao động, học tập, sáng tạo, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng...

- Thứ ba, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận.Tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác tuyên truyền, nhất là quản lý mạng xã hội.Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình mới tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

- Thứ tư, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, giải quyết các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; đồng thời giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài.

 

 Vận động nhân dân làmvườn mẫu ở huyện Cẩm Xuyên

- Thứ năm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền,...cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm bắt lợi ích chính đáng của nhân dân để phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng.Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động.Các phong trào thi đua cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, sáo rỗng, lấy hiệu quả chính trị, kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá từng phong trào thi đua.Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời.

- Thứ sáu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương.Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, tăng thêm tính tự chủ, chủ động hơn trong hoạt động để gần dân, sát dân hơn.Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

- Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận. Có kế hoạch thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời.Các cấp ủy Đảng lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân và vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

 Phan Xuân Huấn - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc