Triển khai kế hoạch phản biện việc sửa đổi, bổ sung các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn
EmailPrintAa
17:08 21/06/2016

Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh họp bàn triển khai kế hoạch phản biện việc sửa đổi, bổ sung các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn theo Thông báo Kết luận số 118-TB/TU, ngày 14/6/2016 của Thường trực Tỉnh ủy.

 

 

                  Đồng chí Phan Cao Thanh phát biểu kết luận hội nghị

 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị đã nêu phương pháp, cách tiến hành của tổ chức mình trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 04, ngày 10/5/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về phản biện việc sửa đổi, bổ sung các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, tất cả các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã ban hành biểu mẫu khảo sát, tổ chức phỏng vấn đến đoàn viên, hội viên.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện các nội dung theo Thông báo Kết luận số 118-TB/TU. Theo đó, việc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở về quá trình thực hiện các chính sách hoàn thành trước 20/8/2016. Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tổng hợp kết quả gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trước ngày 30/8/2016. Tổ chức đối thoại các đối tượng thụ hưởng tại một số địa phương từ ngày 15 đến ngày 25/8/2016. Hoàn tất mọi công việc, xem xét, sửa đổi, bổ sung chính sách trước ngày 30/9/2016. Theo điều chỉnh này, thời gian được kéo dài thêm để các tổ chức có thời gian nghiên cứu sâu hơn nội dung các chính sách và triển khai việc khảo sát, lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân chu đáo, có chất lượng hơn. Các đại biểu dự hội nghị đồng tình cao với dự thảo kế hoạch, lộ trình và thời gian thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Cao Thanh nhấn mạnh, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể là tham gia giám sát và phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyềntheo Quyết định số 217 và Quyết định số 218, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Việc phản biện để sửa đổi, bổ sung các chính sách của tỉnh là một việc khó nên cần có kế hoạch, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện một cách khoa học, có chất lượng, góp phần để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ chính sách giai đoạn 2016 - 2021 hoàn thiện hơn, trên tinh thần phát huy mặt tích cực của bộ chính sách đã ban hành, khắc phục hạn chế, những kẻ hở của chính sách. Khi phản biện một chính sách phải tính đến hiệu quả về kinh tế, xã hội; so sánh chính sách đó với chính sách khác, so sánh chính sách của Hà Tĩnh với các tỉnh khác. Cần có phương pháp khoa học, tổ chức phỏng vấn chuyên sâu, thảo luận, đối thoại... để tiếp thu được ý kiến của người dân.   

Dương Trí Thức


    Ý kiến bạn đọc