Cách đây 76 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc với mục đích là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm và cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân. 76 năm đã trôi qua nhưng Lời kêu gọi của Bác vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Công lao của Người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thật vĩ đại.

Đội ngũ bí thư, phó bí thư, người hoạt động không chuyên trách và thực hiện các nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố (gọi chung là cán bộ thôn, tổ dân phố) trên địa bàn huyện Thạch Hà hiện nay có 884 người.

Tấm gương dành cả cuộc đời vì đất nước, vì dân tộc của Bác đã lay thức hàng triệu trái tim, biến thành hành động cách mạng trong mỗi người.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh đã quan tâm lãnh đạo, cụ thể hóa các nội dung học và làm theo Bác với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa trong Đảng bộ và Nhân dân.

Phương pháp Hồ Chí Minh về dân vận luôn là sợi chỉ đỏ soi sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, việc vận dụng phương pháp dân vận Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, tập hợp quần chúng.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Đức Thọ đã tập trung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt nhiều kết quả tích cực.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Can Lộc đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể; xuất hiện nhiều tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến; những cách làm hay, sáng tạo, góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp từ việc học và làm theo Bác trong đời sống xã hội.

Sáng ngày 28/3/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) và 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904-01/5/2024); ra mắt Website “Vũ Quang - Quá trình hình thành và phát triển”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chiều ngày 26/3/2024, Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; 15 năm thi hành điều lệ Đảng (2011 - 2025); tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện năm 2024.

Phương châm xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ Quân đội “7 dám” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ) là sự tiếp nối và cụ thể hóa những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay. Đây là sự phát triển tư duy lý luận với nội hàm mới, yêu cầu mới, đòi hỏi ngày càng cao đối với phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới. Vì thế, mọi sự rêu rao, xuyên tạc về vấn đề này cần kiên quyết vạch trần, bác bỏ.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ ra một trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, đó là: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, ban giám hiệu các trường học thuộc huyện Thạch Hà đã linh hoạt lựa chọn nội dung, cách làm phù hợp với từng bậc học, nhiệm vụ năm học, gắn việc Học tập và làm theo Bác với đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập và xây dựng văn hoá nhà trường, trường học hạnh phúc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song cuộc đời, sự nghiệp của Người luôn là tấm gương cho các thế hệ noi theo. Người luôn khẳng định đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng và rèn luyện đạo đức cách mạng là nhu cầu tự thân, đồng thời là yêu cầu tất yếu đối với mỗi người. Người không chỉ nêu ra, yêu cầu mỗi người phải rèn luyện đạo đức cách mạng, mà suốt cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mà “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”.

Trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023, ngày 26-9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương gặp mặt các đại biểu thanh niên tiên tiến tiêu biểu dự Đại hội.

Tối 9-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự.

Học và làm theo Bác, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang, Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”[1] và “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”[2]. Bởi vậy, học tập và làm theo gương Bác qua những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến đang được thực hiện ở nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng. Vậy làm sao để phương pháp này phát huy hiệu quả thiết thực?

Sáng ngày 14/7/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của V.I.Lê-nin về công tác xây dựng Đảng nói chung và về công tác kiểm tra, kiểm soát, kỷ luật đảng nói riêng. Lý luận về kiểm tra, kỷ luật đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, được Đảng ta vận dụng có hiệu quả trong suốt quá trình cách mạng.