Sau khi có Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Chỉ thị một cách nghiêm túc gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 33/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trên con đường bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc được hòa mình trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.Từ nhiều năm nay, một số nhà nghiên cứu, giới trí thức và không ít người trẻ, đã nêu câu hỏi: Chuyến rời đất nước ngày 5 tháng 6 năm 1911 của Nguyễn Tất Thành, từ Sài Gòn sang Pháp, sang phương Tây là sự xê dịch tình cờ, ngẫu nhiên hay là sự lựa chọn có chủ đích mang tính khoa học, cách mạng? Bài viết này của chúng tôi xin góp phần tìm hiểu, lý giải câu hỏi nêu trên.

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và quan tâm đặc biệt. Với Bác, trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước.

Sáng ngày 25/5, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011 - 2015).

Nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối ngày 19/5/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ngày 15-5-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong những ngày tháng này, vấn đề hạn hán khốc liệt và kéo dài ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, nước mặn xâm nhập sâu vào các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cá biển chết hàng loạt ở một số tỉnh miền Trung... đã, đang và là mối quan tâm sâu sắc của Chính phủ, toàn dân. Đến nỗi, Nhà nước ta phải kêu gọi sự giúp đỡ của Liên hợp quốc cho những tỉnh bị thiên tai nói trên. Chính phủ, nhiều bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc một cách quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp đồng bào các địa phương bị hạn hán, xâm nhập mặn, cá chết... vượt khó, vươn lên. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do tác động tiêu cực của con người.

Một trong những giá trị truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc chúng ta qua hàng nghìn năm lịch sử là truyền thống đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống đó đã được Đảng Cộng sản Việt Nam giữ gìn, phát huy, nâng lên tầm thời đại, trong đó lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người khởi xướng và duy trì. Sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta là đã tìm ra những hình thức tốt nhất để tập hợp quần chúng, nhân dân làm cách mạng, tiêu biểu là Mặt trận Dân tộc thống nhất, Mặt trận Việt Minh và các tổ chức đoàn thể quần chúng sau này, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo Bác Hồ, Đảng đoàn kết “làm cho quần chúng mến Đảng, ra sức ủng hộ Đảng và tự giác, tự nguyện chịu Đảng lãnh đạo” (1); “củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng... nhân dân thấm nhuần và thực hiện chính sách của Đảng” (2).

Mùa đông năm 1952, Văn phòng Trung ương Đảng, trụ sở cơ quan đóng tại Đèo Re còn Cơ quan Phủ Chủ tịch cũng ở sát ngay cạnh đó. Sau hội nghị chính quyền lần thứ 5 (tháng 3-1952), Chính phủ đã phát động phong trào tăng gia sản xuất, tiết kiệm trong toàn quốc. Ở các cơ quan Trung ương cũng có phong trào thi đua thiết thực: cơ quan này thi đua tăng gia với cơ quan khác. Vì hai cơ quan gần nhau, Công đoàn cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng cử một số đồng chí thi đua với cơ quan bên Phủ Chủ tịch. Đặc biệt, Văn phòng Phủ Chủ tịch lại cử Bác Hồ là đại diện cá nhân thi đua tăng gia với cơ quan Văn phòng Trung ương.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đặt ra đòi hỏi khách quan phải giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là tài sản vô cùng quý báu đối với cách mạng Việt Nam. Nhận thức đúng đắn tư tưởng đó của Người là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình góp phần quan trọng giữ vững và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Chủ nghĩa cá nhân là sản phẩm của xã hội người bóc lột người, dựa trên chế độ tư hữu, là sự đối lập giữa lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội. Trong tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", Hồ Chí Minh chỉ ra các loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân là bệnh quan liêu, bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo... Đây là kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội mà người cách mạng phải đấu tranh tiêu diệt. Chống chủ nghĩa cá nhân muốn hiệu quả phải bắt đầu từ nhận thức, vai trò của tổ chức đảng và đảng viên.

Những người làm công tác dân vận rất may mắn khi được thừa hưởng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác này. Suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước, hạnh phúc cho nhân dân, cho nên Người “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Chính vì thế, ngoài những quan điểm tư tưởng về Dân rải rác trong các bài nói, bài viết, bức điện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết riêng hẳn một bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật ngày 15-10-1949, ký bút danh X.Y.Z. Bài báo chỉ dài có hơn 900 chữ, nhưng đã khái quát một cách sâu sắc, súc tích, ngắn gọn, đầy đủ những vấn đề liên quan đến công tác dân vận: thể chế Nhà nước ta (cơ sở lý luận và thực tiễn công tác dân vận), định nghĩa “dân vận là gì?”, ai là những người làm công tác dân vận và dân vận phải thế nào?

Một trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là tư tưởng tự phê bình và phê bình (TPB và PB) trong xây dựng Đảng. Từ các bài giảng đầu tiên cho những cán bộ cốt cán chuẩn bị Đảng ra đời (1925-1927), đến Di chúc thiêng liêng mà Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, Người luôn căn dặn: “Trong đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”1.

Từ năm 2008, thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cẩm Xuyên đã phát động hội viên nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Từ những đồng tiền dành dụm được, những hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham gia xây dựng Hội vững mạnh.

“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đây cũng là một trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung, tình cảm, tư tưởng của Người đối với thương binh, liệt sĩ nói riêng. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”(1) .

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng, giáo dục, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí của người luôn song hành với sự nghiệp cách mạng. Coi thơ văn, báo chí là phương tiện, vũ khí tuyên truyền cho lí tưởng cách mạng, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Người đã để lại nhiều tác phẩm báo chí, văn học có giá trị. Sự ra đời của tờ báo Thanh niên 21/6/1925 là một mốc son lịch sử thể hiện năng lực làm báo bậc thầy của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Có được thành quả đó phải kể đến cả quá trình học tập miệt mài, nghiên cứu nghiêm túc, tích lũy tri thức, vốn sống, hiểu biết, nhất là giai đoạn từ năm 1911 - 1925, khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu bước vào "làng báo" ở Pháp và hoạt động cách mạng ở nước ngoài.

Trong suốt cuộc đời, Bác Hồ luôn dành một phần trái tim mình cho thiếu nhi Việt Nam và các cháu nhỏ trên toàn thế giới. Tình thương yêu bao la của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng được thể hiện sâu sắc, phong phú, sinh động ở cả lời nói và việc làm, nhất là ở những lá thư Bác gửi cho các cháu vào dịp Tết Trung thu và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 hằng năm.

Hưởng ứng chương trình “Thanh niên Công nhân làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, trong các cấp bộ Đoàn ở Hà Tĩnh, đặc biệt là ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp đã xuất hiện nhiều điển hình thanh niên tiên tiến, có nhiều sáng kiến, thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.