Sau một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Thạch Hà đã...

Đảng bộ xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà) có 266 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ ()7 chi bộ khối nông thôn, 04 chi bộ khối cơ quan, trường học). Thời gian qua, Đảng bộ đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng...

Cùng với tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương huyện Thạch Hà đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng ngay đầu năm 2022.

Vừa qua, Huyện ủy Thạch Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới các cấp huyện Thạch Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân...

Xác định cải cách hành chính là nội dung trọng tâm, xuyên suốt góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, thời gian qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo...

Phát huy kết quả, bài học kinh nghiệm vụ đông năm 2020, khắc phục những khó khăn do thời tiết, dịch bệnh, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Thạch Hà đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2021.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp huyện Thạch Hà đã chỉ đạo triển khai linh hoạt các giải pháp, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống...

Thời gian qua, huyện Thạch Hà đã quán triệt, tập trung thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm...

Huyện Thạch Hà có hơn 19.600 ha đất nông nghiệp, có các tiểu vùng sinh thái khác nhau (vùng ven thành phố, vùng trà sơn, vùng đồng bằng và vùng bãi ngang ven biển) là tiềm năng quan trọng để ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thạch Hà đã kịp thời chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách nhằm khẩn trương khoanh vùng dập dịch, hạn chế tối...

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng, Kế hoạch số 461/KH-BTV, ngày 09/11/2020 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch Hà đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội,...

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là một trong ba phong trào lớn của tổ chức Hội, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Thạch Hà cùng với Hội Nông dân toàn tỉnh đã...

Nằm ở vùng bãi ngang của huyện Thạch Hà, trước đây, xã Thạch Văn có 22 cán bộ, công chức, 12 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 55 người hoạt động ở thôn. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội...

Huyện ủy Thạch Hà vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Triển khai các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy Thạch Hà đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 12/7/2011 về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực...

Xã Lưu Vĩnh Sơn được sáp nhập từ 03 xã Thạch Lưu, Bắc Sơn, Thạch Vĩnh (huyện Thạch Hà). Sau khi sáp nhập xã, cấp ủy, chính quyền đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực nhằm xây dựng xã...

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của...

Ngày 21/7/2020, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy Thạch Hà tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 341 học viên là bí thư, phó bí...

Huyện Thạch Hà tiếp giáp với thành phố Hà Tĩnh và 04 huyện, có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua, phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/HU, ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy...