Bí thư Huyện ủy

Trần Nhật Tân

Mail: trannhattan@hatinh.dcs.vn

Phó Bí thư Huyện ủy

Nguyễn Văn Thắng

Mail: nguyenvanthang.huth@hatinh.dcs.vn

Trưởng Ban Tổ chức

Nguyễn Bá Hà

Mail: nguyenbaha.huth@hatinh.dcs.vn

Chủ Nhiệm UBKT

Nguyễn Văn Huy

Mail:nguyenvanhuy.huth@hatinh.dcs.vn

Trưởng Ban Tuyên giáo

Bùi Thị Hoàng Oanh

Mail:buithioanh.huth@hatinh.dcs.vn

Trưởng Ban Dân Vận

Lê Văn Sơn

Mail: levanson.huth@hatinh.dcs.vn