Ban hành cơ chế, chính sách phát huy lợi thế trong sản xuất nông nghiệp
EmailPrintAa
09:10 21/04/2014

Sáng nay (20/4), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự – Trưởng ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Sơn Quang (Hương Sơn).

Xã Sơn Quang nằm ở phía Tây huyện Hương Sơn, có tổng diện tích đất tự nhiên 1.537,67 ha, với 707 hộ/2.780 nhân khẩu. Mặc dù là địa phương sản xuất nông nghiệp nhưng các mô hình sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, đầu ra sản phẩm chưa ổn định nên đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người đạt 18,1 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19,6 %.

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Sơn Quang mới đạt 7/19 tiêu chí. Trong 3 năm triển khai xây dựng NTM, Sơn Quang đã huy động hơn 8,5 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất.

Theo rà soát, đến nay Sơn Quang đã xây dựng được 220 mô hình chăn nuôi hươu (tổng số đàn hươu của xã 2.257 con, sản lượng nhung hươu thu hoạch bình quân hàng năm 500 kg) và 33 mô hình nuôi ong lấy mật… Đặc biệt trong đó có 8 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Đầu năm 2014, Sơn Quang đã xây dựng thêm mô hình chăn nuôi liên kết, với doanh thu dự kiến trên 1 tỷ đồng/năm.

Đến thời điểm hiện nay, ngoài xã Sơn Châu cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, Sơn Bằng đạt 13 tiêu chí, Sơn Kim 1 đạt 12 tiêu chí, Sơn Trung đạt 11 tiêu chí, nhóm 26 xã còn lại, có 3 xã đạt 10 tiêu chí (Sơn Tây, Sơn Ninh, Sơn Giang), 1 xã đạt 9 tiêu chí (Sơn Tân), 4 xã đạt 8 tiêu chí (Sơn Hà, Sơn Hoà, Sơn Trường, Sơn Lâm), 9 xã đạt 7 tiêu chí (Sơn Mỹ, Sơn Thịnh, Sơn An, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Phúc, Sơn Thuỷ, Sơn Quang) và 9 xã còn lại đạt 6 tiêu chí.

Sau khi kiểm tra các mô hình sản xuất trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Sơn Quang và huyện Hương Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện ghi nhận những chuyển biến trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển, nhất là việc xây dựng và nhân rộng các loại mô hình phát triển kinh tế trong xây dựng NTM ở Hương Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua việc huy động tổng lực các nguồn vốn xây dựng NTM chưa đạt yêu cầu, đang nặng về tư tưởng bao cấp; chính sách hỗ trợ của địa phương đối với phát triển sản xuất còn hạn chế, số lượng các hộ sản xuất tiếp cận với các nguồn hỗ trợ còn ít; kết quả xây dựng GTNT, giao thông nội đồng chưa đạt yêu cầu…

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và các thành viên trong đoàn trao đổi với anh Lưu Văn Anh (bên phải) (thôn Bảo Sơn, xã Sơn Quang) về mô hình sản xuất 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền trên địa bàn Hương Sơn xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Để thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra, trước tiên Hương Sơn cần xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy lợi thế, truyền thống sản xuất nông nghiệp, đầu mối giao thương, trao đổi hàng hoá của địa phương.

Huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư bằng phương thức liên kết, liên doanh, xã hội hoá đầu tư phát triển; tổ chức lại hình thức sản xuất, giải quyết việc làm cho con em địa phương. Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất quy mô lớn, phấn đấu mỗi xã xây dựng từ 1-3 mô hình sản xuất lớn, 4-5 mô hình vừa; vận động 30- 35 % hộ nuôi lợn quy mô nhỏ; thành lập 3 -5 doanh nghiệp, 7 -10 HTX.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đề nghị huyện Hương Sơn đánh giá, rà soát lại kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM thời gian qua; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời tổ chức kiểm điểm các địa phương thiếu quyết liệt trong việc triển khai nhiệm vụ; thực hiện quyết liệt 5 đề án, nhiệm vụ của UBND tỉnh…


    Ý kiến bạn đọc