Cẩm Xuyên đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2016
EmailPrintAa
17:54 27/06/2016

Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

 

 

                                      Các đại biểu dự Hội nghị

 

Sáu tháng đầu năm, trong điều kiện chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và có một số khó khăn khách quan, nhưng với sự quyết tâm, chủ động, huyện Cẩm Xuyên đã kịp thời xây dựng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, đồng thời thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ của tỉnh. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Thành lập mới 72 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả (22 mô hình lớn, 08 mô hình vừa, 42 mô hình nhỏ), đạt 57% so cùng kỳ 2015, nâng tổng số mô hình lên 854 mô hình; thành lập mới 12 tổ hợp tác, 09 hợp tác xã, 19 doanh nghiệp. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt 11-12 tiêu chí, 06 xã đạt 10 tiêu chí, 09 xã đạt 8-9 tiêu chí.

Tại Hội nghị, đại diện một số xã đã nêu vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, nhất là các tiêu chí như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường,… Các địa phương cũng đề xuất, kiến nghị huyện, tỉnh quan tâm, chỉ đạo, sớm hỗ trợ tạo các điều kiện để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới và yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về xây dựng nông thôn mới; rà soát các tiêu chí để có giải pháp chỉ đạo thực hiện, nhất là các xã đăng ký về đích 2016; chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; rà lại để đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chính sách của tỉnh về nông thôn mới. Tiếp tục xã hội hóa huy động các nguồn lực xây dựng Nông thôn mới, lồng ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chính sách hiện hành của các cấp, phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong tổ chức thực hiện; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát huy nguồn đỡ đầu, tài trợ, chủ động cân đối nguồn lực cho từng công trình, từng tiêu chí. Toàn huyện quyết tâm phấn đấu có thêm 03 xã (Cẩm Vịnh, Cẩm Huy, Cẩm Phúc) đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016.

Hà Oanh (Huyện ủy Cẩm Xuyên)


    Ý kiến bạn đọc