Cán bộ, đoàn viên cơ quan Huyện ủy Đức Thọ tham gia xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
15:06 05/12/2016

Hưởng ứng phong trào đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, trong hai ngày 02 - 03/12/2016, cán bộ, công chức và đoàn viên thanh niên cơ quan Huyện ủy Đức Thọ đã về hai xã Đức La và Đức Thịnh tham gia xây dựng nông thôn mới.
 

Cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy Đức Thọ tham gia làm đường giao thông

Đức La là xã được cơ quan Huyện ủy nhận đỡ đầu xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2016, cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy đã ủng hộ xã 02 ngày lương với tổng trị giá 20 triệu đồng và ủng hộ hơn 200 đầu sách để xây tủ sách nhà văn hóa thôn. Ngày 02/12/2016, cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã về giúp xã một ngày công lao động, tham gia nâng cấp tuyến đường vào Ủy ban nhân xã.

Với xã Đức Thịnh, trong ngày 03/12/2016, đoàn viên thanh niên cơ quan Huyện ủy đã ủng hộ thôn Quang Chiêm trên 200 đầu sách, làm 01 tuyến đường điện thắp sáng tại nhà văn hóa thôn trị giá 03 triệu đồng và huy động 20 đoàn viên phối hợp với Đoàn xã Đức Thịnh lao động vệ sinh khu vực nhà văn hóa và trung tâm xã.

Đây là những hoạt động thiết thực góp phần động viên, tạo khí thế sôi nổi cùng với cán bộ và nhân dân hai xã Đức La, Đức Thịnh phấn đấu sớm về đích nông thôn mới.

Trần Quốc Dũng - Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc