Can Lộc phát động thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
EmailPrintAa
17:09 09/01/2017

Ngày 07/01/2017, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc tổ chức tổng kết phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2016, phát động thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.
Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện
cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, năm 2016 là năm huyện Can Lộc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao nhất trong 6 năm qua, một số nội dung đi vào chiều sâu, chuyển biến tích cực. Huyện đã xây dựng, ban hành Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Toàn huyện đã huy động được gần 350 tỷ đồng, vận động 2.318 hộ hiến 74.692 m 2 đất, tháo dỡ hơn 9,3 km tường rào, phá bỏ hàng ngàn cây cối, vườn tạp, huy động 88.673 ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu ở cơ sở. Nhiều xã nỗ lực trong làm đường giao thông, rãnh tiêu thoát nước, kênh mương thủy lợi như: Mỹ Lộc làm mới 7,25 km đường giao thông (đạt 161% kế hoạch); Vượng Lộc làm mới 9 km rãnh thoát nước; Xuân Lộc làm mới 3,64 km kênh mương nội đồng, đạt 364% kế hoạch... Trong năm 2016, toàn huyện hoàn thành thêm 38 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển được 172 mô hình phát triển sản xuất, nâng số mô hình cho doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm lên 812 mô hình, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Tùng Lộc đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn 1 năm, nâng số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 9 xã (chiếm tỷ lệ 40,91%), cao hơn bình quân chung của tỉnh (35,65%). Đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, người dân đã chung sức xây dựng thành công nhiều khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Nhiều vườn mẫu trở thành điểm tham quan học tập của các địa phương trong và ngoài tỉnh, như thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc), thôn Phượng Sơn (xã Trường Lộc)…

Đại diện các đơn vị của huyện ký kết thực hiện phong trào thi đua

Tại lễ phát động thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020, huyện Can Lộc quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 - 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi xã có ít nhất 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trước năm 2020 thị trấn Nghèn trở thành đô thị loại IV, năm 2018 xã Đồng Lộc trở thành thị trấn, đạt đô thị loại V.

Võ Quang Đạt - Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc