Chung tay xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
08:26 28/03/2014

Trong chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), với 2 tiêu chí do ngành phụ trách là điện và chợ, Sở Công thương đã nỗ lực hết mình và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Đến nay, hệ thống lưới điện và chợ nông thôn trên địa bàn đã có những đổi thay đáng kể, góp phần quan trọng vào chương trình MTQG xây dựng NTM.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, Sở Công thương đã có nhiều hoạt động thiết thực đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công cuộc xây dựng NTM, Sở đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách ổn định, thông thoáng trong phát triển công nghiệp - thương mại nông thôn như: quy hoạch phát triển thương mại nông thôn Hà Tĩnh đến năm 2020, quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; tham mưu HĐND, UBND tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai 4 đề án lớn xung quanh các vấn đề phát triển thương mại, công nghiệp nông thôn...

Bên cạnh đó, Sở Công thương còn chỉ đạo lồng ghép các nhiệm vụ nhằm thực hiện các tiêu chí điện, chợ và phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như: ban hành bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể, chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn để đạt tiêu chí điện nông thôn, chợ nông thôn; tiến hành làm việc với các xã để hướng dẫn thực hiện các tiêu chí điện, chợ và định hướng phát triển sản xuất CN-TTCN trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh lộ trình bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn, chỉ đạo Điện lực Hà Tĩnh thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp lưới điện sau tiếp nhận; tổ chức điều tra hiện trạng lưới điện hạ áp nông thôn, nhu cầu cần đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn để đảm bảo đủ điện sản xuất trong giai đoạn 2015-2020; thiết kế mẫu công trình chợ nông thôn đăng tải trên website của Sở Công thương và gửi các địa phương, doanh nghiệp tham khảo; nghiên cứu, tham mưu quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Nhật Tân – Giám đốc Sở Công thương cho biết: Bên cạnh hoàn thành các đề án, cơ chế, chính sách phát triển thương mại nông thôn, Sở đã tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư chợ theo hình thức xã hội hóa; tổ chức học tập kinh nghiệm xã hội hóa xây dựng chợ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc cho cán bộ công thương một số huyện, doanh nghiệp trên địa bàn và hội thảo về các mô hình xã hội hóa đầu tư chợ cho chủ tịch UBND các xã; tổ chức khảo sát, đánh giá về hệ thống chợ, hệ thống kho bãi dự trữ trên địa bàn toàn tỉnh để cung cấp các thông tin ban đầu về hiện trạng các chợ trên địa bàn và các cơ chế, chính sách của tỉnh cho các nhà đầu tư tìm hiểu, thực hiện đầu tư.

Sự vào cuộc quyết liệt của Sở Công thương đã góp phần đưa lại kết quả khả quan đối với tiêu chí điện và chợ trên địa bàn. Theo kết quả thẩm tra, đánh giá đối với 232 xã nông thôn trên địa bàn tỉnh, đến nay, có 133 xã đạt, 99 xã chưa đạt tiêu chí điện NTM. So với đầu năm 2011, số xã đạt tiêu chí điện NTM tăng 48 xã. Đối với 7 xã về đích năm 2013, mức độ đạt tiêu chí điện tương đối cao, như: Tùng Ảnh (94%), Cẩm Bình (90,5%), Thạch Châu (93%), Kỳ Tân (92,5%)... ;19 xã dự kiến về đích năm 2014, đến nay có 12 xã đạt tiêu chí về điện; 22 xã dự kiến về đích năm 2015, có 13 xã đã đạt tiêu chí điện.

Về tiêu chí chợ, mặc dù đến hết năm 2012 chưa có chợ nông thôn trên địa bàn đạt tiêu chí chợ NTM, nhưng qua thẩm tra, đánh giá, đến nay, 7 xã trên toàn tỉnh có chợ đạt tiêu chí chợ NTM, gồm: Tùng Ảnh, Thạch Châu, Cẩm Bình, Thiên Lộc, Thạch Hạ, Bình Lộc, Sơn Châu. Đối với 7 xã về đích năm 2013 có 5 xã có chợ (Tùng Ảnh, Cẩm Bình, Thiên Lộc, Thạch Hạ, Thạch Châu), mức độ đạt tiêu chí chợ tại các xã này đều trên 80%. Đối với 19 xã dự kiến về đích năm 2014, Sơn Châu đã đạt tiêu chí; 6 xã có quy hoạch chợ và hiện có chợ nhưng chưa đạt: Thạch Môn (75%); Cẩm Thăng (50%); Phù Việt (30%); Thạch Bằng (27%); Thanh Lộc (50%); Trường Sơn (40%). Đối với 22 xã dự kiến về đích trước năm 2015, hiện 13 xã đã có chợ nhưng chưa đạt tiêu chí chợ NTM, 9 xã chưa có chợ.

Phát huy những kết quả đạt được, hiện ngành Công thương đang bám sát các kế hoạch để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh.


    Ý kiến bạn đọc