Đảng bộ huyện Nghi Xuân lãnh đạo xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
08:51 14/05/2015

Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 02 về xây dựng NTM, Nghi Xuân đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân để xây dựng NTM.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân - Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, tháng 3/2011, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết (NQ) 02 về xây dựng NTM. NQ khẳng định: xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó, chính quyền cấp xã đóng vai trò chủ đạo, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển. Xây dựng NTM được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực là chính, khơi dậy tính tích cực, tự chủ vươn lên của cộng đồng dân cư.

Từ thực tế xây dựng NTM ở Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy Phan Văn Thư cho rằng, sở dĩ NQ 02 của Huyện ủy về xây dựng NTM sớm đi vào cuộc sống là nhờ “ý Đảng, lòng dân” đồng thuận. Nhờ đó, chỉ trong vòng 4 năm (2011-2014), Xuân Viên đã đầu tư 115,4 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 45 tỷ đồng (gồm hiến đất và ngày công lao động) để hoàn thành các tiêu chí. Cuối năm 2014, Xuân Viên là một trong những xã đứng tốp đầu của tỉnh cán đích NTM.

 

Nhân dân xã Cương Gián làm đường giao thông

 

Tương tự Xuân Viên, quá trình xây dựng NTM, cán bộ và nhân dân xã Xuân Mỹ cũng thể hiện sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cao, vì vậy, địa phương đã hai lần xin rút ngắn thời gian “về đích”. Từ năm 2011-2014, xã đã huy động gần 90,5 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng, hiến 6.700 m2 đất vườn để xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông... Với sự phấn đấu quyết liệt của Đảng bộ và nhân dân, tháng 12/2014, Xuân Mỹ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Không chỉ Xuân Viên, Xuân Mỹ, NQ 02 của Huyện ủy về xây dựng NTM được cán bộ, đảng viên, nhân dân 17/17 xã hồ hởi đón nhận và đã biến thành hành động. Toàn huyện đã phát triển 291 mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với xây dựng NTM quy mô, lợi nhuận cao; đặc biệt là ở Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Đan, Xuân Lĩnh, Xuân Thành... Các địa phương đã bền bỉ phấn đấu nhằm đạt mục tiêu NQ đề ra, vì vậy, đến nay, ngoài 2 xã đạt chuẩn NTM, huyện đã có 6 xã đạt 10-13 tiêu chí, 2 xã tốp cuối là Cổ Đạm, Xuân Yên cũng đã đạt 7 tiêu chí.

Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Nghi Xuân - Đặng Văn Tính khẳng định: Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Nghi Xuân chủ trương tăng cường chỉ đạo thu hút đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của trung ương, của tỉnh; lồng ghép có hiệu quả các chương trình... gắn với đó là thực hiện xã hội hóa các nguồn lực trong các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tham gia chương trình, dự án của các địa phương, cơ sở. Với cách làm mới, MTTQ huyện đã thực hiện việc ký kết chương trình phối hợp thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên, thông qua đó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, đem lại hiệu quả thiết thực như: hiến đất làm đường, nhà văn hóa; đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các công trình...

Sau hơn 4 năm thực hiện NQ 02, Nghi Xuân đã đầu tư trên 746,7 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 101,5 tỷ đồng; 1.432 hộ tự nguyện hiến 45.900 m2 đất, hàng ngàn m2 tường bao và nhiều cây cối để mở đường, gần 161.000 ngày công tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng. Huyện chủ trương đẩy mạnh dạy nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm cho người dân. Chương trình NTM đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 7,3%.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Nghi Xuân tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thành công NQ về xây dựng NTM, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Theo Tuấn Hiển/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc