Duy trì vững chắc những thành quả xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
08:19 06/01/2016

Chiều 5/1, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016; trao bằng công nhận các xã đạt chuẩn NTM, tôn vinh các điển hình trong phong trào xây dựng NTM. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo NTM tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Chương trình văn nghệ chào mừng

 

Năm 2015, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục đạt những kết quả toàn diện, bền vững; số tiêu chí NTM bình quân cả tỉnh đạt 11,7 tiêu chí/xã (năm 2014 là 9,7 tiêu chí/xã), có 26 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn lên 52, chiếm 22,6% tổng số xã (bình quân chung cả nước là 14,5%), không còn xã dưới 8 tiêu chí.

 

Bà Nguyễn Thị Lan - thôn 4, xã Ân Phú (Vũ Quang): Nhân dân chúng tôi nhận thức được việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là rất quan trọng, thiết thực, vừa nâng cao đời sống, vừa làm đẹp cảnh quan, môi trường.

 

Trên địa bàn đã hình thành mới 3.335 mô hình SXKD hiệu quả, nâng tổng số mô hình có hiệu quả lên 10.129. Kết cấu hạ tầng thiết yếu được tăng cường; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố, an ninh trật tự xã hội cơ bản được giữ vững; xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu mang lại hiệu quả cao, tạo diện mạo mới cho nhiều địa phương.

 

Ông Nguyễn Đình Thành - Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc (Can Lộc): Nhờ tập trung cao công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nên việc triển khai thực hiện, huy động nguồn lực được thuận lợi. Vì vậy, Tiến Lộc đã về đích NTM trước 2 năm.

 

Đạt được những kết quả diện trên là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành từ tỉnh xuống cơ sở được tăng cường, ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả; công tác tuyên truyền xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng; công tác đào, tạo tập huấn có sự đổi mới, thu hút hơn 112.533 người tham gia.

 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho 26 xã...

 
 

... và trao chứng nhận cho 8 tập thể, 13 cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng NTM năm 2015

 

Báo cáo của Ban Chỉ đạo NTM tỉnh cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: các mô hình chủ yếu quy mô nhỏ, thiếu liên kết với doanh nghiệp.

Năm 2015, vẫn còn 29 xã không thành lập mới được tổ hợp tác; 75 xã không thành lập mới được HTX; 68 xã không thành lập mới được doanh nghiệp. Tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới giữa các địa phương chưa đồng đều...

 
 

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao bằng khen cho 5 cá nhân, 9 xã có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định, chương trình xây dựng NTM đã từng bước đi vào chiều sâu, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng nâng cao. Đặc biệt, người dân đã ý thức được xây dựng NTM là cho chính mình.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2016, tỉnh tiếp tục chỉ đạo phát triển đồng bộ, toàn diện các nội dung, lĩnh vực và trên tất cả các xã, đặc biệt quan tâm nhóm xã khó khăn, xã nghèo...; phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả ở tất cả các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc phát triển nhanh, có đột phá nhưng phải bền vững và bảo vệ vững chắc những thành quả đạt được; vừa đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa và ổn định chính trị, an ninh trật tự; quan tâm phát triển các dịch vụ, phúc lợi, nâng cao đời sống về mọi mặt cho người dân nông thôn.

 
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tâp thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2015

 

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh đã trao bằng công nhận cho 26 xã đạt chuẩn NTM; tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể, 23 cá nhân; tôn vinh 8 tập thể, 13 cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng NTM năm 2015.

Trong dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen cho 5 cá nhân, 9 xã vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng

Năm 2016, Hà Tĩnh phấn đấu bình quân mỗi xã tăng tối thiểu 2 tiêu chí; có thêm ít nhất 22 xã đạt chuẩn NTM và không còn xã dưới 9 tiêu chí; 100% số xã có các mô hình sản xuất đủ 3 loại quy mô lớn, vừa, nhỏ; bình quân mỗi xã có thêm 3 - 5 doanh nghiệp, 3 - 4 HTX, 10 THT; 100% số xã triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Thanh Hoài/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc