Gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần ở cơ sở
EmailPrintAa
16:12 20/08/2013

Sáng nay (20/8), Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Võ Kim Cự và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 8 để bàn chuyên đề phát triển sản xuất sản phẩm hàng hoá chủ lực theo liên kết vùng trên địa bàn và chuyên đề văn hoá NTM.

Thời gian qua, việc phát triển sản xuất sản phẩm hàng hoá chủ lực theo liên kết vùng đã được các địa phương từng bước triển khai. Tại một số địa phương đã hình thành các mô hình nuôi tôm trên cát, trong ao đất lót bạt cho hiệu quả kinh tế cao; phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, hình thành các tổ đội đoàn kết đánh bắt trên biển; phát triển các mô hình rau củ quả an toàn, vùng sản xuất lạc thâm canh; các mô hình chăn nuôi lợn, bò, gia cầm...

Tuy nhiên, nhìn chung sản xuất nông nghiệp ở tỉnh ta quy mô còn nhỏ lẻ, phân tán, thiếu liên kết vùng; chất lượng và giá trị gia tăng thấp, giá thành cao, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường; sản xuất chưa gắn được với thị trường tiêu thụ một cách bền vững. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, nhất là hạ tầng khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu những nguyên nhân tồn tại và đưa ra một số giải pháp phát triển sản xuất theo hướng liên kết vùng trong thời gian tới, như: Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch tránh những chồng chéo bất cập, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất; giải pháp về giống; đổi mới và phát triển các loại hình tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; chuyển đổi ruộng đất, tích tụ đất đai phục vụ sản xuất; giải pháp về kết cấu hạ tầng; giải pháp về khuyến nông, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa…

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe và đóng góp ý kiến vào chuyên đề văn hoá NTM. Đánh giá về đời sống văn hoá vùng nông thôn Hà Tĩnh trong những năm qua, ông Võ Hồng Hải - Giám đốc sở VHTT&DL khẳng định: “Bộ mặt văn hóa nông thôn Hà Tĩnh ngày càng sinh động, phong phú cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; cơ chế, chính sách, công tác quản lý hoạt động văn hóa được chú trọng hơn… Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" có tác động to lớn đối với việc xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình, làng, xã văn hóa góp phần ổn định chính trị, giữ gìn, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống, môi trường văn hoá lành mạnh ở nông thôn”.

Bộ mặt văn hóa nông thôn Hà Tĩnh ngày càng sinh động, phong phú cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trong ảnh: Lễ hội chơi đu được tổ chức vào ngày đầu Xuân tại thị xã Hồng Lĩnh

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy, bên cạnh những thành tựu đạt được, thực tiễn văn hóa nông thôn tỉnh ta vẫn còn bộc lộ sự phức tạp, vẫn còn đây đó nhiều phản văn hóa, nhiều ấn phẩm xấu, nhiều tệ nạn mê tín dị đoan…, đã làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa nông thôn. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở mặc dù đã được quan tâm đầu tư về số lượng nhưng nhìn chung còn thiếu đồng bộ, tỷ lệ đạt chuẩn thấp cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức bộ máy, nội dung hoạt động.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận một số địa phương như: Lộc Hà, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã tích cực chỉ đạo trong việc phát triển sản xuất theo hướng liên kết vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hiện đại theo hướng doanh nghiệp hoá, xã hội hoá và liên kết đảm bảo phát triển bền vững. Trong sản xuất nông nghiệp cần chuyển mạnh sang chăn nuôi tập trung với các sản phẩm chủ lực: Lợn, bò, hươu và sản phẩm rau củ quả. Các địa phương phải có giải pháp cụ thể, phấn đấu năm 2013 mỗi huyện có ít nhất 1 xã đạt 19 tiêu chí NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh, song song với phát triển kinh tế chính quyền các cấp cần có các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần ở cơ sở, thông qua việc tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng hoàn thiện và đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.


    Ý kiến bạn đọc