Hội Nông dân tổng kết mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao
EmailPrintAa
16:09 30/12/2015

Chiều ngày 28/12/2015, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chương trình phát triển chăn nuôi bò chất lượng cao và xây dựng mô hình điểm tổ hợp tác chăn nuôi liên kết.
 
Nuôi bò tại hộ gia đình ông Trương Công Đích, thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ  

Chương trình góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng liên kết, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh xây dựng mô hình chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi bò thịt và trồng cỏ nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò.

Trong năm 2015, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức 123 cuộc tập huấn truyên truyền nuôi bò chất lượng cao tại 128 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 11 huyện, thành phố, thị xã  với 11.560 cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Đã có 6.700 con bò cái được phối giống ngoại, đến ngày 15/12/2015 đã sản sinh 1.226 con bê lai, trong đó 210 con trên 4 tháng tuổi được Tổng Công ty thu mua theo cam kết. Hội Nông dân đã thành lập được 12 tổ hợp tác trồng cỏ nguyên liệu tại các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân và xây dựng mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao theo hướng liên kết tại xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) với 10 hộ tham gia. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cỏ và chăn nuôi bò, cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, hỗ trợ trồng 3 ha cỏ VA06; Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã bàn giao 20 con bê giống ngoại thuần chủng cho tổ hợp tác. Mô hình mở ra hướng đi mới, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ hội viên nông dân chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt. Riêng đối với mô hình tổ hợp tác nuôi bò xã Thạch Hạ, Hội Nông dân tỉnh sẽ cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn các thành viên tổ hợp tác thực hiện các biện pháp giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả chăn nuôi; xây dựng thành mô hình mẫu để các địa phương học tập kinh nghiệm.

Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc