Hương Sơn cần nỗ lực để hết năm 2014 không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí NTM
EmailPrintAa
09:40 03/11/2014

Sáng 1/11, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Võ Kim Cự đi kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Sơn Diệm và làm việc với cán bộ cốt cán huyện Hương Sơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện.
 

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn tham quan mô hình chăn nuôi lợn liên kết quy mô lớn của gia đình ông Bùi Quang Huy ở xã Sơn Diệm

 

Thời gian qua, xã Sơn Diệm đã tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. Từ các nguồn huy động, địa phương đã xây dựng 4,5 km đường GTNT, 2 km đường trục chính nội đồng, 4,5 km kênh mương, 21 km đường điện đạt chuẩn. Xã cũng đã xây dựng 34 mô hình sản xuất cho doanh thu trên 100 triệu đồng/năm…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Sơn Diệm và huyện Hương Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM thời gian qua như: BCĐ, BQL chương trình còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, chưa tạo được sự gắn kết rõ ràng giữa việc thực hiện các công việc chuyên môn với các tiêu chí xây dựng NTM; công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, việc huy động nguồn lực từ người dân con hạn chế; hiệu quả công tác phát triển sản xuất chưa rõ nét… Do vậy, đến thời điểm hiện nay, xã Sơn Diệm mới chỉ hoàn thành 6/18 tiêu chí (tiêu chí chợ không quy hoạch).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cho rằng, mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, song những kết quả đạt được ở xã Sơn Diệm nói riêng, huyện Hương Sơn nói chung vẫn còn hạn chế, mô hình sản xuất còn ít, manh mún về quy mô; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ, phát triển sản xuất rất thấp, đặc biệt số xã đạt dưới 7 tiêu chí của Hương Sơn còn cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu BTV huyện ủy Hương Sơn tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; xây dựng các giải pháp chỉ đạo, thực hiện cụ thể, sát sao đối với từng địa phương, từng tiêu chí, phấn đấu hết năm 2014, trên địa bàn không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí và đến 30/6/2015 không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí…

Huyện Hương Sơn cần tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế trong sản xuất, kinh doanh của mỗi vùng, mỗi địa phương; tập trung cao độ các giải pháp xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh; gia tăng hàm lượng KHCN trong từng sản phẩm, khuyến khích đầu tư, sản xuất các loại giống mới, hiệu quả; xây dựng chuỗi kết nối giá trị sản phẩm; quan tâm chỉ đạo điểm xây dựng mô hình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; các sở, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hương Sơn sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM…

Theo báo cáo của BCĐ xây dựng NTM huyện Hương Sơn, đến thời điểm này, ngoài việc dồn sức cho 2 xã điểm (Sơn Kim 1 và Sơn Châu) về đích đúng kế hoạch, địa phương đã chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương khác xây dựng khung kế hoạch, hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình đề ra. Trên địa bàn đã có 6 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí, 12 xã đạt từ 7- 9 tiêu chí và 10 xã đạt dưới 7 tiêu chí.

TT CNTT (Nguồn: Baohatinh.vn)


    Ý kiến bạn đọc