Hương Sơn: Giao ban công tác xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm
EmailPrintAa
16:47 05/10/2016

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hương Sơn vừa tổ chức Hội nghị giao ban, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2016.
 

Các đồng chí chủ trì hội nghị

 

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã phân công các thành viên tăng cường bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; phối hợp tốt với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, các sở ngành liên quan kiểm tra, rà soát mức độ đạt chuẩn các tiêu chí tại các xã đăng ký về đích trong năm 2016; chỉ đạo các địa phương ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường; chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn cùng đồng hành với 3 xã Sơn Quang, Sơn Kim 2 và Sơn Trung phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2016. Toàn huyện đã làm mới được 7,6 km đường giao thông; cứng hóa 87,4 km đường giao thông, đạt 91%; cứng hóa 10,85 km kênh mương, đạt 88,1%; làm mới 23,3 km rãnh thoát nước ở các trục đường giao thông; đắp nền đường trên 13 km; thay thế 2,31 km đường dây điện sau công tơ; lắp đặt 3,5 km đường điện thắp sáng làng quê tại xã Sơn Kim 2; hình thành mới 367 mô hình sản xuất, thành lập mới 16 hợp tác xã, 63 tổ hợp tác, 26 doanh nghiệp (toàn huyện hiện có 1.925 mô hình sản xuất, 135 hợp tác xã, 290 tổ hợp tác và 286 doanh nghiệp); hỗ trợ 40 hộ hai xã Sơn Quang, Sơn Kim 2 thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,91%.

 
Người dân xã Sơn Tây làm đường giao thông  

Thực hiện phong trào cải tại vườn, gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, trong 9 tháng đầu năm đã có trên 5.000 hộ xóa bỏ vườn tạp, 520 hộ trồng cây ăn quả với tổng số trên 4.000 cây, 1.958 hộ chỉnh trang và trồng cây hàng rào xanh với tổng số trên 24.000 mét, trong đó tại 32 thôn điểm có trên 2.000 hộ tiến hành phá bỏ cây tạp cải tạo vườn, đạt 82%, có 277 hộ đã trồng được trên 2.000 ngàn cây ăn quả các loại. Đến nay, các xã đăng ký về đích trong năm 2016 (Sơn Quang, Sơn Kim 2, Sơn Trung) đạt 12 - 13 tiêu chí nông thôn mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế: Một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, kết quả cứng hóa đường giao thông còn thấp, một số địa phương chưa chú trọng công tác cải tạo vườn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Quốc Lập, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện ghi nhận sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các cơ quan đơn vị trên địa bàn đã đồng hành cùng với 3 xã đăng ký về đích trong năm 2016. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương cần bám nắm địa bàn cơ sở để tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trước mắt là tổ chức sản xuất thắng lợi vụ Đông 2016; tập trung kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các tiêu chí đạt và chưa đạt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình để nhân rộng nhằm nâng cao đời sống  nhân dân. Đẩy mạnh việc cứng hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, cải tạo vườn gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 3 xã về đích đúng lộ trình, đối với các xã dưới 9 tiêu chí cần huy động các hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Chí Báo - Huyện ủy Hương Sơn


    Ý kiến bạn đọc