Huy động đóng góp xây dựng nông thôn mới phải phù hợp với sức dân
EmailPrintAa
15:43 22/08/2014

Ngày 4/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg, Phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với lòng dân, được nhân dân cả nước đồng tình và hưởng ứng tích cực.

Trong gần 4 năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân đã chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã đạt được những kết quả quan trọng, sản xuất phát triển, đời sống của người nông dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Đến quý I/2014, đã có 93,7% số xã của cả nước hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được tăng lên rõ rệt, bình quân 4,7 tiêu chí/xã năm 2011, đến nay đã đạt 8,47 tiêu chí/xã. Trong đó có 185 xã đạt 19 tiêu chí và gần 600 xã đạt 15 đến 18 tiêu chí. Riêng Hà Tĩnh chúng ta cuối năm 2013, đã có 7 xã đạt 19 tiêu chí. Tuy vậy, một số địa phương còn có tình trạng nóng vội, chạy theo thành tích, huy động đóng góp của dân còn tùy tiện, quá mức chưa tạo được sự đồng thuận trong xã hội, nhất là đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách.

 

Làm đường giao thông tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ

 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 13/8/2014, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1447/TTg-KTN yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hai là, việc xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã phải căn cứ vào khả năng nguồn vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của doanh nghiệp, người dân để xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới phù hợp, không nóng vội chạy theo thành tích. Việc huy động đóng góp phải được bàn bạc dân chủ và phải được sự đồng tình của người dân. Tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân; không được yêu cầu những hộ dân nghèo, người già, người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách phải đóng góp. Đồng thời, phải tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tham gia.

Ba là, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch phân bổ vốn ngân sách Trung ương và địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; phải chú ý ưu tiên cho các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, tránh việc phân bổ bình quân hoặc chỉ phân bổ vốn cho các xã điểm.

Bốn là, đối với các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản thì giao cho cộng đồng dân cư tại xã thực hiện dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của xã theo Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Các dự án xây dựng hạ tầng của xã do các chủ đầu tư thực hiện cần có sự giám sát của nhân dân thông qua các hội đoàn thể của xã.

Năm là, xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; tuyệt đối không để tình trạng xây dựng nông thôn mới làm tăng gánh nặng, tăng nghèo cho người dân; chú trọng hướng dẫn, tổ chức, hỗ trợ người dân thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan môi trường nông thôn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của người dân nông thôn.

Sáu là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Nơi nào, cấp nào để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, gây khó khăn trong việc xác nhận và giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân theo chế độ của Đảng và Nhà nước thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và phải được kiểm điểm để xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Ngọc Bảo - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc