Kỳ Phương cần đẩy mạnh sản xuất để ổn định và nâng cao đời sống nhân dân
EmailPrintAa
16:09 13/02/2012

Sáng ngày 12/2/2012, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Võ Kim Cự đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Pưhơng - Kỳ Anh. Cùng đi có Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo chương trình Lê Đình Sơn và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Kỳ Anh.

Xã Kỳ Phương là một trong những xã trong vùng tái định cư GPMB phục vụ dự án Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng; có diện tích tự nhiên trên 3.500 ha. Xã có 100% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi và 80% số dân cư trên địa bàn phải di dời để nhường đất cho dự án. Hộ nghèo chiếm trên 20%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 10,2 triệu đồng/năm.

Là một xã vùng tái định cư nên Kỳ Phương được đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khá kiên cố, hiện đại; hệ thống chính trị cũng được kiện toàn và củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà Kỳ Phương đang gặp phải, đó là nguồn tư liệu sản xuất bị thu hồi nên tình trạng thiếu công ăn việc làm đang là một vấn đề lớn; tình hình an ninh chính trị, TTATXH có xu hướng diễn biến phức tạp. Quy hoạch chi tiết trên địa bàn chưa đi vào ổn định…

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay xã đã có 10/19 tiêu chí đạt chuẩn, trong đó có tiêu chí thủy lợi là không cần phải thực hiện. Hiện Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng NTM đã được phê duyệt; Đề án phát triển sản xuất đang trong quá trình xây dựng.

Sau khi đi kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, các công trình hạ tầng cơ sở và được nghe báo cáo về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Kỳ Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương những cố gắng của cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Phương nói riêng và huyện Kỳ Anh nói chung trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là đã hình thành được nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả; xây dựng được các thiết chế văn hóa, góp phần ổn định cuộc sống và nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho bà con nhân dân tái định cư.


Sản xuất rau ở các hộ gia đình Kỳ Phương

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế của địa phương như: Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện nay là còn quá cao và thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của cả tỉnh. Các mô hình phát triển kinh tế mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng mô hình, chưa được nhân rộng. Các tiêu chí chưa đạt được, đang phải tiến hành xây dựng trong thời gian tới là rất khó thực hiện. Các nội dung trong Đề án xây dựng nông thôn mới chưa sát thực với thực tiễn của địa phương; chưa có những giải pháp khả thi và lộ trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Chưa quan tâm đúng mức việc tổ chức sản xuất, vì vậy đến nay trên địa bàn xã chưa ra đời được một doanh nghiệp nào…

Về những giải pháp cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Kỳ Phương trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng mục tiêu cốt lõi và xuyên suốt, đó là: nhanh chóng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân.

Để sớm hoàn thành được mục tiêu đó, vấn đề quan trọng hàng đầu mà địa phương cần phải thực hiện, đó là, tập trung tổ chức lại quá trình sản xuất; tạo ra được những sản phẩm hàng hóa. Phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ; phấn đấu tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp; phát triển diện tích rau màu hàng hóa. Đẩy mạnh giải quyết việc làm, đào tạo nghề phù hợp cho nhân dân vùng tái định cư. Xây dựng các mô hình kinh tế, phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu, trong phạm vi chuyên môn và trách nhiệm của mình, cần có sự giúp đỡ đắc lực, đồng thời mưu cho UBND tỉnh để hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Theo Báo Hà tĩnh


    Ý kiến bạn đọc