Lộc Hà cần nâng cao năng lực hệ thống chính trị, ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất
EmailPrintAa
09:05 08/09/2014

Sáng 6/9, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Võ Kim Cự đi kiểm tra tiến độ thực hiện NTM tại xã Ích Hậu và làm việc với cán bộ cốt cán huyện Lộc Hà về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Ích Hậu

 

Ích Hậu là xã thuần nông, độc canh về cây lúa, mật độ dân cư lại phân bố khá dày nên việc triển khai xây dựng các mô hình sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, việc huy động nguồn lực tập trung xây dựng NTM còn nhiều hạn chế… Dù theo kế hoạch, năm 2015 xã Ích Hậu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM nhưng đến thời điểm này, địa phương mới đạt 6 tiêu chí (điện, bưu điện, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, an ninh trật tự xã hội).

Trong 4 năm thực hiện chương trình, địa phương đã huy động hơn 54,2 tỷ đồng, trong đó dân đóng góp hơn 17,2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất.

Theo đánh giá của BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Lộc Hà, ngoài xã Thạch Châu đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, đến nay, trên địa bàn có 1 xã (Thạch Bằng) đạt 11 tiêu chí, 4 xã (Thạch Kim, Mai Phụ,Thịnh Lộc, An Lộc) đạt từ 7– 9 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 1– 6 tiêu chí.

Thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh, toàn xã đã làm được 4,13 km đường GTNT và 5,4 km kênh mương nội đồng. Thông qua các chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn SXKD, toàn xã Ích Hậu có 26 hộ vay với số tiền 3,8 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 119 hộ với tổng số tiền hơn 420 triệu đồng. Tính đến tháng 8/2014, xã Ích Hậu mới xây dựng được 19 mô hình sản xuất loại nhỏ…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận những chuyển biến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM ở Lộc Hà. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như sự quan tâm, đầu tư của các cấp. Đặc biệt, nhiều xã không xây dựng được mô hình, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tương xứng với thế mạnh của địa phương. Bản thân đội ngũ cán bộ, nhất là những người giữ vai trò chủ chốt ở các địa phương chưa quan tâm đến phát triển sản xuất, không trăn trở trước cái khó của nông dân, không tìm tòi, sáng tạo cùng nông dân vượt khó; thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của tỉnh và của huyện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu Lộc Hà tập trung nguồn lực, ưu tiên phát triển sản xuất

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BTV huyện ủy Lộc Hà đánh giá, kiểm điểm nghiêm túc vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện chương trình một cách bài bản, căn cơ. Trước mắt, tập trung nâng cao năng lực của hệ thống chính trị, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, xử lý môi trường; quan tâm phát triển văn hóa, y tế, củng cố an ninh trật tự…; thực hiện liên kết hóa, xã hội hóa và doanh nghiệp hóa trong phát triển sản xuất nhằm nâng cao ưu thế cạnh tranh, giá trị của sản phẩm gắn với việc thực hiện đề án tái cấu trúc kinh tế; rà soát lại việc thực hiện các nhiệm vụ NTM, từng tiêu chí của từng xã để đưa ra các chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả.

Ngoài ra, huyện cần tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa hè thu, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án…

TT CNTT (Nguồn: Baohatinh.vn)


    Ý kiến bạn đọc