Lộc Hà làm mới 33,9 km đường giao thông nông thôn
EmailPrintAa
15:13 19/08/2013

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Lộc Hà xây dựng mới 33,9km đường giao thông nông thôn (đạt 59%) và 10,5km kênh mương nội đồng (đạt 68%).

Ngoài nguồn ngân sách huyện và các nguồn huy động được, tỉnh đã hỗ trợ địa phương gần 7.000 tấn xi măng, trong đó hơn 6.000 tấn làm đường GTNT và 822 tấn làm kênh mương nội đồng.

Phong trào hiến đất, tài sản để làm đường giao thông trên địa bàn trở nên rộng khắp, lan tỏa đến từng hộ dân.

Chỉ trong 8 tháng, người dân huyện Lộc Hà đã tình nguyện hiến hơn 13.300m2 đất, 620m2 tường rào, hàng ngàn cây cối và tài sản có giá trị, tham gia 3.000 ngày công với tổng giá trị ước tính trên 6 tỷ đồng.


    Ý kiến bạn đọc