Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Lộc với Chương trình xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
14:17 12/03/2015

Những năm gần đây, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt: Sản xuất phát triển; từ năm 2011 đến năm 2014, thu nhập bình quân từ 11 triệu đồng/người tăng lên 23,1 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,7% xuống còn 2,7%; nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tăng mạnh; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; an ninh trật tự được đảm bảo... Đến cuối năm 2014 xã đã về đích xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, trong đó nổi bật lên vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Lộc.
 
Đường liên thôn được bê tông hóa  

Năm 2011, Khánh Lộc là một trong những xã được tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện mục tiêu đó, cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt bằng nhiều biện pháp, giải pháp; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Xã đã lồng ghép nhiều chương trình, dự án, kết hợp nguồn hỗ trợ của Nhà nước, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nguồn lực của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng và các mô hình phát triển kinh tế.

Khi mới bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 8/19 tiêu chí, trong đó 8 tiêu chí này vẫn chưa thực sự bền vững... Trong 4 năm, nông nghiệp, nông thôn ở đây đã được đầu tư lớn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, phát triển thêm nhiều ngành nghề và các mô hình sản xuất hàng hóa hiệu quả, nhờ đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều lao động.

Nhân dân xã Khánh Lộc đã đóng góp nhiều sáng kiến, ngày công lao động, đất đai, tiền của để thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới: hiến 49.700 m2 đất, giải tỏa 20.313m hành lang giao thông, trong đó có 8.190 m tường rào, đóng góp xây dựng, nâng cấp 34,3 km đường bê tông, 25,1 km kênh mương, nâng cấp trụ sở làm việc của xã, các trường học, Trạm y tế, 8 nhà văn hóa thôn và nhiều công trình phúc lợi khác với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Với sự năng động của người dân, toàn xã đã xây dựng được 30 tổ liên kết sản xuất, 122 mô hình phát triển kinh tế có doanh thu từ 50 triệu đến gần 01 tỷ đồng/năm; thành lập 4 hợp tác xã (kinh doanh tổng hợp; môi trường; chăn nuôi; sản xuất nấm, mây tre đan).

Thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tạo nguồn tín dụng cho hàng ngàn lượt hội viên, đoàn viên, nhân dân vay để phát triển sản xuất kinh doanh; phối hợp mở nhiều lớp tập huấn phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh, phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh... Các hộ nông dân đã tự giác chuyển đổi tập quán canh tác lúa từ sản xuất vụ Đông - Xuân với các loại giống dài ngày sang sản xuất 100% diện tích vụ Xuân với các loại giống ngắn ngày cho năng suất và hiệu quả cao. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, mua sắm các loại máy, nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Toàn xã hiện có 65 máy cày, 4 máy gặt đập liên hợp, 45 máy tuốt lúa, 20 xe ô tô các loại.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa... Với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân, Khánh Lộc đã có 7/9 thôn văn hóa; 9/9 thôn có nhà văn hóa, có sân chơi thể thao và nơi vui chơi của cộng đồng, 1.189/1.320 gia đình văn hóa. Song song với đó, Mặt trận đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, hỗ trợ người nghèo. Từ năm 2011 đến 2014 vận động được 124 triệu đồng xây dựng Quỹ tình nghĩa, phối hợp xây dựng 19 nhà tình nghĩa, xây dựng và bàn giao 19 nhà ở cho hộ nghèo, xây dựng 22 nhà ở cho các đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tặng quà cho người có công, người nghèo trong các dịp lễ, tết. Các hoạt động nhân đạo từ thiện đã thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, đem lại niềm vui, động viên các hộ nghèo trong xã vươn lên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai thường xuyên, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, xuất hiện nhiều điển hình làm theo gương Bác.

Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, Mặt trận và các đoàn thể đã huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng đến từng gia đình, dòng họ, chi đoàn, chi hội; phối hợp làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức truyền thông góp phần hạ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên từ 1,2% năm 2011 xuống còn 0,8% năm 2014; tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt, thành lập hợp tác xã môi trường hoạt động có hiệu quả. Các chi hội đoàn thể đăng ký tự quản 25 tuyến đường xanh - sạch - đẹp, vận động 100% hộ xây dựng các công trình vệ sinh đạt chuẩn...

 
Nhà văn hóa thôn Thái Kiều được xây dựng khang trang  

Mặt trận phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức đưa hàng Việt về tận các khu dân cư phục vụ nhân dân, trong đó có các vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp. Việc thực hiện các chương trình phối hợp trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã nâng cao nhận thức và tạo thêm sức mạnh cho nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đồng thời giám sát cán bộ, công chức nơi cư trú. Mặt trận phối hợp tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác hòa giải tiến hành kịp thời, góp phần ổn định tình hình tại cơ sở, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc xã Khánh Lộc có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; việc thu, chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp; việc thi công các công trình xây dựng nông thôn mới... Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đạt kết quả thiết thực. Từ 2011 - 2014, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tham gia giám sát việc thi công 8 nhà văn hóa thôn, 17 tuyến kênh mương cứng, nhà đa chức năng của Trường Tiểu học, 6 phòng học trường Mầm Non, Trạm Y tế, 15 tuyến đường giao thông nông thôn...

Ông Mai Khắc Tám - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc khẳng định, trong 4 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng với Đảng bộ, chính quyền tập trung xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, của lãnh đạo huyện Can Lộc và nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới đúng tiến độ, các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Lê Đình Thọ - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc