Nâng cao chất lượng hoạt động Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới
EmailPrintAa
09:09 08/09/2014

Sáng 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh chủ trì buổi làm việc với Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh về kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới. Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Từ Văn Diện cùng dự.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương những đóng góp của Văn phòng điều phối NTM tỉnh trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn

 

Được thành lập từ 15/2/2011, thời gian qua, văn phòng đã tham mưu chỉ đạo khung kế hoạch, chương trình, lịch công tác, lịch kiểm tra của Ban chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh; phối hợp, tham mưu UBND tỉnh và BCĐ chương trình NTM tỉnh ban hành 33 văn bản kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu…

Văn phòng đã trực tiếp, phối hợp với các sở, ngành thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện chương trình tại cơ sở như: kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại 127 xã thuộc 7 huyện; rà soát, đánh giá, phân loại kết quả thực hiện tại nhóm các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2014, nhóm xã đạt dưới 7 tiêu chí, công tác quản lý sử dụng vốn chương trình tại các địa phương; chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình mẫu, xây dựng cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM…

Ngoài ra, Văn phòng điều phối đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức thành công các chương trình quảng bá sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh; tiến hành các lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng NTM thu hút hàng ngàn lượt người tham gia.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương những đóng góp của cán bộ, nhân viên Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh. Trong điều kiện khối lượng công việc khá lớn, đội ngũ cán bộ đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện kịp thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có sự trưởng thành về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu văn phòng điều phối tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trên các mặt công tác, nhất là đề cao trách nhiệm, nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp... nhằm tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch kịp thời, đầy đủ và chính xác; tiếp tục tham mưu, hướng dẫn các địa phương xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả (phấn đấu trên 75% xã có cả mô hình lớn, vừa và nhỏ), các xã đều thành lập được doanh nghiệp và giành nguồn lực xứng đáng xây dựng mô hình kinh tế vi mô; tập trung chỉ đạo mạnh tái cấu trúc kinh tế, ưu tiên lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, rau củ quả; quan tâm công tác quy hoạch, phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề, thương mại, du lịch… xây dựng chuỗi giá trị sản xuất từ chế biến đến tiêu dùng theo hướng “3 hóa” (liên kết hóa, xã hội hóa, doanh nghiệp hóa); giành thời lượng, nguồn lực xứng đáng cho công tác tuyên truyền, tập huấn.

Ngoài ra, văn phòng cần chú trọng kiểm tra cả về thường xuyên lẫn đột xuất việc hoàn thành các tiêu chí, mô hình sản xuất, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành tiếp tục phối hợp, hỗ trợ văn phòng hoàn thành nhiệm vụ; có chính sách đãi ngộ tương xứng với nhiệm vụ được giao…

TT CNTT (Nguồn: Baohatinh.vn)


    Ý kiến bạn đọc