Phân bổ 397 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
09:38 16/04/2015

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự vừa ký quyết định phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM bằng nguồn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh cho các địa phương, đơn vị.

Theo quyết định, tổng số tiền được phân bổ gồm 397 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chính phủ 147 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 250 tỷ đồng.

 

Xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, củng cố vững chắc 19 tiêu chí và phấn đấu xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu

 

Các địa phương, đơn vị được giao kế hoạch vốn có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và đảm bảo đúng quy định hiện hành. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã và các xã cân đối ngân sách cấp huyện, xã để hỗ trợ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2015.

Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh và các sở, ngành kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, quản lý các nguồn vốn đúng quy định hiện hành.

Theo Bá Tân/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc