Phối hợp triển khai chương trình nông thôn mới trong CNVC-LĐ
EmailPrintAa
09:35 13/03/2015

Sáng 12/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp - nông thôn năm 2015.
 

Năm 2014, Thường trực, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới LĐLĐ tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại các công đoàn cấp trên cơ sở và các công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn. Nhờ vậy, công tác tham gia xây dựng nông thôn mới trong CNVC-LĐ đạt nhiều kết quả.

Các cấp công đoàn toàn tỉnh phối hợp Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức tuyên truyền, tập huấn được 196 cuộc cho trên 14 ngàn lượt người về nội dung 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư mẫu, cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng 4 phóng sự về phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong CNVC-LĐ phát trên Đài PT-TH tỉnh; LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành nhận giúp đỡ 20 thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; 258 công đoàn cơ sở nhận giúp đỡ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu;

1.364 mô hình kinh tế của đoàn viên công đoàn có sức lan tỏa, nhân rộng; các cấp công đoàn đã vận động, quyên góp được tổng số tiền 1.324 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo có hiệu quả nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển mô hình kinh tế với số dư nợ 3.153 triệu đồng, trong đó cho 60 hộ gia đình đoàn viên vay 974 triệu làm mô hình kinh tế gia đình…

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất trong năm 2015, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; phấn đấu đến cuối năm 2015 có 70% số đoàn viên công đoàn hoàn thành việc chỉnh trang vườn hộ, nhà cửa theo tiêu chí khu dân cư mẫu; tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình “Công đoàn xã xây dựng mối liên kết công - nông trong xây dựng nông thôn mới” tại xã Thạch Văn (Thạch Hà), tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình; tiếp tục huy động nguồn lực, giúp đỡ xã Cẩm Yên hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2015.

Hội nghị thể hiện sự quyết tâm của LĐLĐ tỉnh cũng như các cấp công đoàn trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung tay xây dựng nông thôn mới, vì cuộc sống tiến bộ, phát triển toàn diện của công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà.

Theo Ái Chi/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc