Quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nhóm tiêu chí NTM có khả năng hoàn thành cao
EmailPrintAa
16:36 01/06/2015

Sáng 1/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) để nghe báo cáo thực trạng các xã đạt dưới 7 tiêu chí và nhiệm vụ giải pháp để đến 30/6/2015 không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng dự.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Văn phòng Điều phối NTM phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các huyện chỉ đạo chủ tịch nhóm xã có số lượng tiêu chí đạt thấp thực hiện quyết liệt nhiệm vụ theo lộ trình

 

Theo kết qủa rà soát, tính đến ngày 30/5/2015, trên địa bàn tỉnh có 23 xã đạt dưới 7 tiêu chí (7 xã đạt 6 tiêu chí, 12 xã đạt 5 tiêu chí, 3 xã đạt 4 tiêu chí, 1 xã chưa đánh giá (Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh). Trong đó có 7 xã: Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Thạch Ngọc, Hương Liên, Hà Linh, Kỳ Hà, Hương Quang có nhiều khả năng đạt trên 7 tiêu chí; 11 xã: Bắc Sơn, Kỳ Thọ, Kỳ Phú, Thạch Lạc, Kỳ Phong, Kỳ Hoa, Kỳ Ninh, Nam Hương, Thạch Lưu, Thạch Thắng, Hương Lâm có khả năng đạt trên 7 tiêu chí và 5 xã: Hương Bình, Thạch Hải, Hương Thủy, Kỳ Tây, Kỳ Lợi khó có khả năng hoàn thành trên 7 tiêu chí.

 

Giám đốc Sở Công Thương Trần Nhật Tân: Cần cân nhắc kỹ lưỡng việc hỗ trợ kinh phí cho những xã tiêu chí thấp, bởi trước đến nay đây là những địa phương chưa thực sự chủ động, quyết liệt phát huy hết khả năng, trách nhiệm của mình.

 

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các xã chưa thực sự quyết liệt, thiếu cụ thể, không chủ động triển khai thực hiện, thiếu kiểm tra; việc xây dựng khung kế hoạch thực hiện các nội dung công việc còn mang tính hình thức, không khả thi; một số cán bộ chủ chốt sau Đại hội Đảng thay đổi chưa cập nhật được kiến thức xây dựng NTM, thiếu kinh nghiệm, vào cuộc chậm, cán bộ chuyên trách nông thôn mới còn yếu; chưa tạo ra phong trào mạnh mẽ trong toàn dân; nguồn lực hạn chế... dẫn đến những yếu kém trong qúa trình nâng cao số lượng, chất lượng các tiêu chí ở nhóm xã đạt dưới 7 tiêu chí.

 

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến: Phần đa khối lượng của tiêu chí quy hoạch đã được hoàn thành, do vậy các địa phương cần tập quyết liệt để thực hiện nốt phần việc còn lại.

 

Tại buổi làm việc, các ý kiến tham gia thảo luận đều thống nhất cho rằng, chỉ tiêu đến ngày 30/6/2015, trên địa bàn tỉnh không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí là nhiệm vụ được tỉnh ta đặt ra ngay từ đầu năm. Thực trạng quá trình triển khai nhiệm vụ đã phản ánh sự thiếu quyết liệt, không quan tâm, phân công không cụ thể và không có giải pháp từ hành chính đến hành động.

 

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Sơn: Cần đánh giá sát thực mức độ hoàn thành các tiêu chí để xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả.

 

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, kết quả rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng NTM ở nhóm sau đã phản ánh được thực trạng thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương này. Do đó, các địa phương cần đặt quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ đúng lộ trình, kế hoạch đề ra; ưu tiên thực hiện nhóm tiêu chí có khả năng hoàn thành cao.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng Điều phối NTM phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các huyện chỉ đạo chủ tịch nhóm xã có số lượng tiêu chí đạt thấp thực hiện quyết liệt nhiệm vụ theo lộ trình; các địa phương, đơn vị tiến hành rà soát kỹ lưỡng những xã cần ít nguồn lực nhưng vẫn hoàn thành được kế hoạch để xem xét phương án hỗ trợ cụ thể, không thực hiện cào bằng. Đối với các xã khó có khả năng hoàn thành kế hoạch, nếu thuộc diện đặc biệt khó khăn cần xem xét phương án hỗ trợ thiết thực.

Cùng đó, cần tiến hành sàng lọc kỹ mức độ đạt chuẩn đối với các xã có thể vượt 7 tiêu chí, từ đó xây dựng giải pháp chi tiết cho từng xã và có kiến nghị từng việc cụ thể đối tiêu chí do các ngành phụ trách…

Theo Ngô Tuấn/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc