Tập trung nguồn lực, sớm đưa Gia Phố về đích nông thôn mới
EmailPrintAa
09:11 17/03/2014

Sáng 15/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó trưởng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM đã kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại xã Gia Phố (Hương Khê).

Theo báo cáo, Gia Phố không về đích năm 2013 theo kế hoạch đề ra do còn 2 tiêu chí. Bên cạnh đó, một số tiêu chí đã đạt nhưng tính bền vững chưa cao. Năm 2014, BCĐ Hương Khê, xã Gia Phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các tiêu chí chưa đạt và các tiêu chí đạt chưa bền vững, cố gắng hoàn thành 18 tiêu chí và về đích trong thời gian sớm nhất.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu lãnh đạo UBND xã Gia Phố và lãnh đạo trường THCS Gia Phố cần có sự thống nhất để xây dựng cơ sở hạ tầng trong trường học, sớm hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất trường học.

 

và kiểm tra cơ sở vật chất tại Trạm Y tế xã 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị xã Gia Phố kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng để có giải pháp đúng; thống nhất các chương trình, dồn sức để phát triển sản xuất cho người dân. Vừa tập trung cho các mô hình sản xuất quy mô lớn đồng thời chú trọng các các mô hình sản xuất nhỏ. Các mô hình sản xuất nhỏ phải có sự liên kết và liên kết với doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn phê bình lãnh đạo xã Gia Phố chưa thực sự có dấu ấn trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong các mô hình sản xuất. Đồng thời đề nghị xã Gia Phố và huyện Hương Khê dứt điểm xử lý cán bộ, bố trí cán bộ mới đúng người, đúng việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu lãnh đạo huyện Hương Khê lưu ý các chương trình, đề án phát triển của tỉnh. Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng gắn xây dựng NTM để phát triển bền vững, đào tạo việc làm, quản lý thị trường, phát triển thương mại, đảm bản an ninh trật tự...


    Ý kiến bạn đọc