Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
EmailPrintAa
08:32 15/05/2015

Chiều nay (14/5), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chương trình hội nghị đánh giá kết quả 5 năm (2011-2015), bàn nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020.

>> Tiếp tục nhân rộng điển hình trong xây dựng nông thôn mới

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Giai đoạn 2016-2020, Hà Tĩnh cần tiếp tục dồn sức toàn diện cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân...

 

Phân tích rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong quá trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, hội nghị đã xác định các bài học kinh nghiệm làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo như: Xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tổ chức lại sản xuất theo hướng “doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa và xã hội hóa đầu tư”, tích cực ứng dụng KH-KT; trao quyền tự chủ để người dân thực sự trở thành chủ thể trong quá trình tổ chức thực hiện...

Cũng tại hội nghị, những mục tiêu trọng tâm xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 được thông qua. Cụ thể: Nâng cao đời sống cho cư dân nông thôn, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM, 2 huyện đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 10 tiêu chí, có ít nhất 20% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

 

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Đoàn Minh Huấn:Hà Tĩnh là điểm sáng trong xây dựng NTM của toàn quốc. Để phát huy hơn nữa hiệu quả của chương trình, Hà Tĩnh cần quan tâm đến công nghiệp hóa nông nghiệp, đầu tư KHCN để làm thay đổi căn bản sản xuất nông nghiệp, gắn kết mật thiết hơn nữa giữa doanh nghiệp, nông dân...

 

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, tạo phong trào xây dựng NTM rộng khắp để đạt kết quả đột phá, bền vững; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, công nghệ cao và bền vững; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, TM-DV trên địa bàn nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, đa dạng nguồn thu cho cư dân nông thôn; tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, trọng tâm hướng vào đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự nhấn mạnh: Đi lên từ điểm xuất phát rất thấp trong nông nghiệp, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao từ người dân, sau 5 năm triển khai, bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi khá toàn diện.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Cần xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn để tiếp tục xây dựng NTM lâu dài, bền vững...

 

Đặc biệt, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 đã thay đổi được tư duy của nông dân, bắt đầu hình thành sản xuất hàng hóa thay thế cho lối sản xuất tự cung tự cấp trước đó; khai thác nguồn nội lực của các địa phương, từng bước giải quyết việc làm, nâng cao thực sự đời sống nhân dân; đầu tư lớn cho phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển công nghiệp nông thôn; sự đoàn kết, đồng thuận cao từ chính quyền đến cơ sở ngày càng được gắn chặt để phát huy sức mạnh tập thể…

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Cần liên kết nhà nông với doanh nghiệp để đảm bảo thị trường tiêu thụ và chú trọng đến cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn...

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự khẳng định: Trong giai đoạn 2016-2020, Hà Tĩnh tiếp tục dồn sức toàn diện cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Theo đó, chính quyền các cấp cần quan tâm đặc biệt đến hệ thống quy hoạch, bao gồm môi trường, nghĩa trang, cụm dân cư…; tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước, công nghệ thông tin; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tập huấn…; đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống bằng việc xây dựng các mô hình sản xuất, đẩy mạnh áp dụng KH-KT, tăng cường thông tin tuyên truyền; tổ chức thực hiện nhuần nhuyễn giữa phát triển công nghiệp song hành với phát triển nông nghiệp…

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra công tác xây dựng NTM tại Thạch Hà. (Ảnh tư liệu)

 

Để hoàn thành mục tiêu phát triển của giai đoạn 2016-2020, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục xây dựng NTM theo chiều sâu, lan tỏa về chiểu rộng; tập trung ưu tiên nguồn lực cho KHCN, giống, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phát triển mạnh các thành phần kinh tế; xây dựng thành công các chuỗi giá trị sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm để chuẩn bị cho xuất khẩu; đào tạo hệ thống bộ máy cán bộ xây dựng NTM quy cũ, chuyên nghiệp, trách nhiệm; gắn xây dựng NTM với 5 đề án trọng tâm của tỉnh.

Những mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-2020:

Tốc độ tăng bình quân giá trị nông, lâm, thủy sản trên 5%/năm; sản lượng lương thực trên 51 vạn tấn; giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích canh tác đạt trên 135 triệu đồng/ha; tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 60% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp; kiên cố hóa 85% kênh mương nội đồng; trên 75% đường giao thông nông thôn đạt chuẩn; trên 60% xã có trung tâm VH-TT đạt chuẩn…; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 3-4% theo chuẩn mới…

Theo T. Chung - H. Trung/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc