Thạch Hà hướng tới tiêu chí thứ 20 trong xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
09:12 22/11/2016

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã ở Thạch Hà đã có sự đổi mới trong điều hành lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ trên các lĩnh vực, phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày xây dựng nông thôn mới (từ ngày 20/7-30/9), đồng thời duy trì hiệu quả phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”… tạo sự chuyển động tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu được xem như là tiêu chí thứ 20 (là sáng tạo đột phá của tỉnh Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới) được huyện triển khai quyết liệt, có chiều sâu, mang lại sự khang trang, nét đặc trưng riêng cho mỗi làng quê.
 

Một vườn mẫu ở thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc

Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cần cù, sáng tạo của mỗi cá nhân, cộng đồng ở từng khu dân cư, từ năm 2014 đến nay toàn huyện đã xây dựng được 6 khu dân cư mẫu gồm: Thôn Mỹ Triều - xã Thạch Tân; thôn Thống Nhất, thôn Bùi Xá - xã Phù Việt; thôn Đan Trung - xã Thạch Long; thôn Hà Thanh - xã Tượng Sơn; thôn Tân Văn - xã Thạch Văn) và 110 vườn mẫu. Năm 2016, huyện tiếp tục chỉ đạo xây dựng 7 khu dân cư kiểu mẫu ở các thôn: Hội Cát, Nam Giang (xã Thạch Long); Sâm Lộc (xã Tượng Sơn), Thượng Nguyên (xã Thạch Kênh); Bắc Thượng (xã Thạch Đài) và Thôn Khang (xã Thạch Liên) cùng với 95 vườn mẫu. Từ nguồn xây dựng nông thôn mới, năm 2016, 3 xã điểm của tỉnh (Thạch Khê, Thạch Liên, Thạch Đài) xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được nhận 300 triệu đồng/mỗi khu dân cư, 10 vườn, mỗi vườn 20 triệu đồng. Tỉnh cũng có chính sách đặc thù đối với 14 xã, trong đó 2 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là xã Tượng Sơn và xã Thạch Long được nhận hỗ trợ 400 triệu đồng/xã để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và 5 vườn mẫu (một số xã đặc biệt khó khăn, dưới 9 tiêu chí được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng 5 vườn mẫu; 12 xã đặc biệt khó khăn, dưới 9 tiêu chí được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng 5 vườn mẫu). Ngoài các chính sách của tỉnh, huyện đã cho xã Thạch Kênh ứng 400 triệu đồng để xây dựng một số công trình, hạng mục, 4 xã điểm về đích nông thôn mới ứng 300 triệu đồng/xã để làm rãnh thoát nước khu dân cư. Để thực hiện tiêu chí này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu mỗi đoàn thể, chi hội phải phụ trách chỉ đạo ít nhất một vườn mẫu, trong đó có 4 tổ chức (Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) mỗi tổ chức chỉ đạo 4 vườn mẫu ở các xã điểm. Cùng với tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn để các hộ dân phối hợp thiết kế, lập phương án, dự toán, nắm bắt chủ trương, chính sách một cách kịp thời, cán bộ, đảng viên các ban, phòng, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thôn đều tích cực hưởng ứng phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, đã đóng góp 167.963 lượt ngày công để làm mới 5,28 km rãnh thoát nước, phát quang giải tỏa 269,236 km hàng lang giao thông lưới điện, 37 tuyến đường điện thắp sáng đường quê dài 98,7 km, chỉnh trang cải tạo 722 vườn tạp, trồng 6.189 cây bóng mát, cắm 1.400 cột bê tông.... Nhờ phát huy tối đa các nguồn lực đã giúp các địa phương hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Đến nay, đánh giá chung tiến độ hoàn thành khối lượng công việc của các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở các xã đạt từ 70-90%, chuẩn bị rà soát, đánh giá, triển khai những hạng mục còn lại để hoàn thành vào cuối năm nay. 

 

Làm hàng rào xanh ở Thôn Khang (xã Thạch Liên)

Những thành quả ban đầu từ phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở các địa phương trên địa bàn huyện đã và đang tạo nên nếp sinh hoạt mới, cách thức sản xuất mới mang lại nhiều lợi ích, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân ở khu vực nông thôn.

Phan Hương - Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc