Thạch Hà nỗ lực xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
15:26 06/11/2015

Được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các sở, ngành cấp tỉnh cùng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp uỷ chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thạch Hà thời gian qua đã đạt những kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét.
 
BTV Huyện ủy khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới  

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ; kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách và huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các mô hình, hình thức tổ chức sản xuất, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã thành lập mới 832 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm, tiêu biểu như mô hình sản xuất rau, củ, quả, công nghệ cao trên đất cát bạc màu diện tích 18,7ha ở xã Thạch Văn, mô hình chăn nuôi lợn liên kết với Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco, mô hình nuôi cá lồng bè ở Thạch Sơn, mô hình nuôi gà Ai Cập ở xã Thạch Tân…; thành lập 183 doanh nghiệp, 118 hợp tác xã, 217 tổ hợp tác góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng liên doanh, liên kết, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,16%. Việc chỉnh trang nông thôn, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu được chỉ đạo quyết liệt, tạo được sự đồng thuận cao. Phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tạo được dấu ấn rõ nét, thu hút hàng vạn lượt cán bộ từ huyện đến xã và người dân tham gia.

 

Người dân thôn Tân Phúc xã Thạch Khê làm giao thông nội đồng

 

Song song với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, toàn huyện đã huy động được 5.987,453 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, đỡ đầu của các cơ quan, đơn vị, tài trợ của hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, con em xa quê và đóng góp của nhân dân để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Kết quả đã xây mới, nâng cấp 683,3km đường giao thông nông thôn, nâng tổng số đường giao thông nông thôn đạt chuẩn lên 885,5km; kiên cố hoá 321,21km kênh mương; xây mới, nâng cấp 52 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; xây mới 93 nhà văn hoá thôn; 29 xã có điểm bưu điện văn hoá; xoá 1.575 nhà tạm, dột nát, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn là 86,44%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86,5%. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả khá. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của người dân được nâng lên. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng. Toàn huyện có 155/212 thôn được công nhận thôn văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 86,03%. Hệ thống chính trị được củng cố, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đến nay, huyện Thạch Hà đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Thạch Long, Thạch Tân), 1 xã đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 23 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí.

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Thạch Hà vẫn còn một số hạn chế, nhất là quy mô các mô hình sản xuất nhìn chung còn nhỏ lẻ, sản phẩm hàng hoá chưa nhiều, chất lượng, sức cạnh tranh còn thấp; tinh thần, trách nhiệm, sự vào cuộc của một số ngành, cán bộ ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt…

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện khoá XXIX, đến năm 2020 có trên 70% số xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, huyện Thạch Hà sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, huy động tối đa mọi nguồn lực và các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới; quan tâm công tác đào tạo cán bộ, tăng cường tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng và phát triển bền vững, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn gắn với chỉnh trang, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Từ nay đến cuối năm, huyện sẽ dồn sức để đưa các xã Tượng Sơn, Thạch Văn, Phù Việt về đích nông thôn mới, đồng thời bổ sung các cơ chế, chính sách, tập trung chỉ đạo các xã còn lại theo kế hoạch đã đề ra. 

 Phan Hương - Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc