Thạch Hà phấn đấu có thêm 4 xã về đích nông thôn mới trong năm 2016
EmailPrintAa
09:10 27/04/2016

Đến nay, huyện Thạch Hà đã có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Thạch Tân, Phù Việt, Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Long; 06 xã đạt 10 - 13 tiêu chí; 10 xã đạt 9 tiêu chí; 09 xã đạt dưới 9 tiêu chí. Năm 2016, huyện phấn đấu 100% xã hoàn thành các tiêu chí: Bưu điện, Hình thức tổ chức sản xuất, Y tế; mỗi xã có ít nhất 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 04 xã đạt chuẩn gồm: Thạch Đài, Thạch Khê, Thạch Liên, Thạch Kênh và không còn xã dưới 10 tiêu chí.

 

 

                          Xã Thạch Văn mở rộng đường giao thông

 

Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã tập trung xây dựng kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể để thống nhất chỉ đạo các ban, phòng, ngành và các đơn vị, địa phương thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đăng ký. Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện đã thành lập các Tổ công tác phụ trách chỉ đạo hướng dẫn 4 xã về đích nông thôn mới năm 2016; Ủy ban nhân dân huyện thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên trong đó có 11 thành viên là đầu mối từ các phòng, ngành phụ trách các tiêu chí. Ban Chỉ đạo huyện, các Tổ công tác đã tổ chức làm việc với Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Nông thôn mới của 4/4 xã, tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác phụ trách tại các xã. Bên cạnh đó, huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí, tiến độ giải ngân nguồn vốn đến 31/12/2015 đối với 27/30 xã; kiểm tra rà soát quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở, chỉ đạo kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý nông thôn mới tại các xã. Đối với 19 xã đạt dưới 10 tiêu chí, Ban Chỉ đạo Nông thôn mới các xã cũng đã căn cứ tình hình thực tế của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, phòng, ngành liên quan rà soát, đăng ký các tiêu chí hoàn thành trong năm, đồng thời xây dựng khung kế hoạch, phân công, phân nhiệm từng phần việc, khối lượng với phương án và lộ trình thực hiện một cách chi tiết, cụ thể để đến 30/6/2016 không còn xã dưới 9 tiêu chí và đến 30/10/2016 không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí và mục tiêu quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Thạch Hà luôn chú trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, các mô hình kinh tế hiệu quả tại các địa phương. Với các cơ chế, chính sách khuyến khích hợp lý, nhiều hộ dân trên địa bàn đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình phát triển kinh tế tại địa phương. Trong 03 tháng đầu năm 2016, toàn huyện đã thành lập mới 15 tổ hợp tác, lũy kế đến nay là 275 tổ hợp tác; thành lập mới 05 Hợp tác xã, lũy kế đến nay là 130 hợp tác xã; thành lập mới 01 doanh nghiệp nâng tổng số doanh nghiệp toàn huyện lên 203 doanh nghiệp. Huyện cũng đã chỉ đạo triển khai quyết liệt Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân ở các xã; xây dựng và thành lập mới 27 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có 06 mô hình lớn, 03 mô hình vừa, 18 mô hình nhỏ (Đến 15/3/2016 có 1.003 mô hình). Phong trào phát triển kinh tế với nhiều hình thức đa dạng đang được nhân rộng tại các địa phương, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân. Tiêu biểu như: mô hình chăn nuôi lợn nái quy mô 600 con/lứa tại xã Ngọc Sơn, mô hình chăn nuôi tổng hợp ở xã Thạch Ngọc, Tổ hợp tác chăn nuôi bò quy mô 100 con ở thôn Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh...

 

 

                        Mô hình sản xuất rau, củ, quả ở xã Tượng Sơn

 

Cùng với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Thạch Hà cũng đã tập trung huy động các nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, nâng cao các hoạt động văn hóa, môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu... Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới 3 tháng đầu năm 2016 là 48,846 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách huyện là 4,372 tỷ đồng, ngân sách xã 3,913 tỷ đồng, vốn lồng ghép 14,5 tỷ đồng; vốn tín dụng 5,59 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 6,228 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp 7,526 tỷ đồng...

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới do huyện phát động, vào các ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần, các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện đã về tận các địa phương trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tham gia phong trào ra quân phát quang giải tỏa hành lang an toàn giao thông, nạo vét kênh mương, chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư, vệ sinh môi trường, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong quần chúng nhân dân. Với khí thế thi đua sổi nổi, tích cực, trong 3 tháng đầu năm, toàn huyện đã tổ chức 9 đợt ra quân, huy động 51.701 ngày công, nạo vét, đào đắp 184,16 km kênh mương nội đồng; xây dựng 1,879 km mương thoát nước thải khu dân cư; phát quang giải tỏa 71,88 km hàng lang giao thông; làm 10,3 km đường điện thắp sáng làng quê; đổ 2,982 km lề đường giao thông; di dời 987 m hàng rào xây, 3.440 cây gỗ tạp; hiến 1.035 m2 đất; làm 796 m bồn trồng cây hàng rào xanh; chỉnh trang cải tạo 192 vườn tạp; trồng 4.153 cây bóng mát; cắm 242 cột mốc;... Qua đó, tiếp tục đưa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đăng ký trong năm 2016.

Để thực hiện mục tiêu đề ra cần nguồn lực rất lớn. Nhưng với quyết tâm chính trị, thời gian tới, huyện Thạch Hà tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, tăng cường huy động nguồn lực; đồng thời triển khai mạnh mẽ các giải pháp cụ thể trong từng tiêu chí nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bùi Thị Thúy Hằng


    Ý kiến bạn đọc