Thạch Hà tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
08:33 11/03/2016

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/BDVTU, ngày 03/09/2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong các ngày 10 và 11/3/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn huyện.
 

Các học viên dự tập huấn

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn được các giảng viên đến từ Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh truyền đạt, phổ biến 07 chuyên đề gồm: Phát huy dân chủ cơ sở trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới; Mặt trận Tổ quốc với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quan điểm, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đảm bảo nông thôn mới Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững; Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; Vai trò của Hội Cựu chiến binh trong tham gia xây dựng nông thôn mới; Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các học viên còn được xem các phóng sự, tư liệu và trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, nhất là kinh nghiệm huy động các nguồn lực.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực, lớp tập huấn đã cung cấp cho đội ngũ cán bộ khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thạch Hà những thông tin quan trọng, hữu ích, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng để trau dồi kinh nghiệm, phục vụ hiệu quả công tác dân vận và thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bùi Hằng - Công Hoàn  


    Ý kiến bạn đọc