Tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
08:53 17/02/2014

Sáng 15/2, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2013, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta đạt kết quả toàn diện, rõ nét, lan toả về chiều rộng và từng bước vững chắc, bài bản đi vào chiều sâu, được trung ương đánh giá cao cả về cách làm và những kết quả đạt được. Toàn tỉnh thành lập 1.280 mô hình sản xuất, 88 HTX, 222 doanh nghiệp khu vực nông thôn. Thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh, các địa phương đã xây dựng 773,55/798,1 km đường GTNT, kiên cố hoá 128,6km kênh mương nội đồng do xã quản lý. Theo thống kê, năm 2013 toàn tỉnh đã huy động được 4.641.572 triệu đồng triển khai chương trình xây dựng NTM.

Đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có 7 xã đạt 19 tiêu chí, 15 xã đạt từ 13 - 18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 5 - 12 tiêu chí.

Đến nay, đã có 12/12 huyện, thành phố, thị xã đã ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM với tổng kinh phí là 65.140 triệu đồng, với 14.797 đối tượng được hưởng; tổng kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh đạt trên 63 tỷ đồng…

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, với quan điểm chỉ đạo “vừa diện”, “vừa điểm”, năm 2014, BCĐ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, sản phẩm hàng hoá chủ lực có liên doanh, liên kết trên cả 3 loại quy mô: lớn - vừa - nhỏ. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã có, cũng như rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Thông tư 13, nhất là Quy hoạch phục vụ sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quan tâm cao xây dựng ý thức văn hoá nông thôn mới, phấn đấu 60% cán bộ đạt chuẩn vào cuối năm 2014, 100% xã có cán bộ chuyên trách làm nông thôn mới. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tham gia đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong quá trình thực hiện như: Ban Chỉ đạo NTM một số huyện chưa thực sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả; Văn phòng Điều phối NTM một số huyện còn yếu, mới chỉ thực hiện được chức năng “văn phòng”, chưa làm được chức năng “điều phối”. Việc kiểm tra, thẩm định, đánh giá tình hình thực hiện ở cơ sở chưa được chú trọng nên việc phản ánh, báo cáo thông tin lên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chậm hoặc thiếu chính xác, làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện; một số địa phương sử dụng vốn sai mục đích, đối tượng; số mô hình thành lập mới, việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, huy động nguồn lực ở một số địa phương còn hạn chế…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM thời gian qua, góp phần làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nghiêm khắc phê bình các địa phương thiếu quyết liệt trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển và tổ chức lại hình thức sản xuất.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, tổng kết, nhân rộng thành quả đạt được nhằm tạo hiệu ứng lan toả cả chiều rộng, lẫn chiều sâu. Huy động tối đa các nguồn lực tập trung xây dựng NTM. Từng xã, từng huyện phải tự đánh giá lại mức độ hoàn thành các tiêu chí một cách khách quan, nghiêm túc từ đó xây dựng kế hoạch triển khai căn cơ, hợp lý; ưu tiên nguồn lực thoả đáng cho phát triển, tổ chức lại sản xuất, dồn sức thoả đáng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đối với nhóm các xã phấn đấu về đích năm 2014, Chủ tịch UBND tình yêu cầu các địa phương phải có từ 2 - 3 xã về đích, riêng huyện Vũ Qquang, Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh mỗi địa phương phấn đấu ít nhất có 1 xã hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2014.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, ngành trong lĩnh vực Văn hoá – Xã hội tập trung vào cuộc quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao; các đoàn thể, tổ chức chính trị tiếp tục động viên đoàn viên, hội viên tham gia tích cực vào công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sản xuất, môi trường, dân cư và điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển; cũng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các Văn phòng điều phối, quản lý chặt việc sử dụng, phân bổ các nguồn vốn…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phát động phong trào toàn dân tham gia làm giao thông, kênh mương nội đồng, phòng trừ sâu bệnh phục vụ sản xuất vụ xuân 2014.


    Ý kiến bạn đọc