Toàn tỉnh làm mới hơn 447 km đường GTNT
EmailPrintAa
15:12 21/08/2013

Thực hiện Kế hoạch làm đường giao thông nông thôn (GTNT) và kiên cố hóa kênh mương nội đồng (KMNĐ) năm 2013 theo cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh, đến nay, các địa phương đã nhận 62.803 tấn xi măng...

Ngoài sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, các địa phương đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất, tài sản trên đất, dỡ bỏ tường rào..., tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, đến nay, toàn tỉnh đã làm mới 447,33/747,17 km đường GTNT (đạt 60% KH), trong đó đường trục thôn gần 110 km, đường ngõ xóm 239 km, đường trục chính nội đồng 97,8 km, đường vào khu chăn nuôi tập trung 1,3 km.

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, huy động nguồn lực, một số huyện đã triển khai đạt kết quả cao. Tiêu biểu như: Lộc Hà làm mới được 33,91 km, đạt 97% KH; Hương Khê: 68,2 km, đạt 81% KH; Thạch Hà: 63,68 km, đạt 67,7% KH; Cẩm Xuyên: 77,15 km (đạt 59% KH); Đức Thọ 9,23 km...

Cùng với làm đường GTNT, toàn tỉnh đã kiên cố hóa 49,07/181,08 km KMNĐ (đạt 27,1% KH).


    Ý kiến bạn đọc