Vũ Quang tổ chức tập huấn công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
08:30 29/03/2016

Trong hai ngày 28 và 29/03/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn huyện.

 

                                        Các học viên dự tập huấn

Các học viên được các giảng viên đến từ Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh truyền đạt, phổ biến 07 chuyên đề gồm: Phát huy dân chủ cơ sở trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Vai trò của Hội Cựu chiến binh trong tham gia xây dựng nông thôn mới; Mặt trận Tổ quốc với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới; Quan điểm, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đảm bảo nông thôn mới Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững; Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Sau mỗi chuyên đề, các học viên xem các phóng sự, tư liệu, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác dân vận và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, nhất là kinh nghiệm huy động các nguồn lực.

Lớp tập huấn đã cung cấp cho đội ngũ cán bộ khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Vũ Quang những thông tin quan trọng, hữu ích, góp phần nâng cao kiến thức, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng Vũ Quang thành huyện nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Nguyễn Thị Thủy (Huyện ủy Vũ Quang)


    Ý kiến bạn đọc