Xã An Lộc - huyện Lộc Hà phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2016
EmailPrintAa
17:00 14/07/2016

Trong những ngày này, về xã An Lộc, Lộc Hà, đâu đâu cũng gặp cảnh nhộn nhịp, từ các công trình làm giao thông nông thôn đến triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2016. Được chọn làm xã điểm về đích xây dựng nông thôn mới của huyện Lộc Hà vào năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Lộc đang dồn sức hoàn thành các tiêu chí.

 

 

                               Mô hình trồng bí xanh ở xã An Lộc

 

Xác định được mục đích, ý nghĩa việc xây dựng nông thôn mới, bằng những cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, xã An Lộc đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó huy động được sức mạnh tổng hợp chung sức xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Đình Thành, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo Nông thôn mới xã An Lộc cho biết: “Để phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, Ban chỉ đạo xã tập trung tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giao cho các tổ chức đoàn thể triển khai, đồng thời tổ chức họp dân và các hội viên để lấy ý kiến quy hoạch, xây dựng đề án phát triển sản xuất, vận động nhân dân hiến đất... Đặc biệt, khơi dậy và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, hội viên gương mẫu thực hiện”. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, đã có nhiều hộ dân hiến đất với tổng diện tích 3.500 m2; làm mới 4.580m mương thoát nước”. Xã đã lồng ghép các chương trình và huy động được gần 15 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng lớn, như: xây dựng 4 công trình nhà văn hóa, mở rộng khuôn viên trường tiểu học, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Quyết Thắng, làm đường giao thông nông thôn...

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng được quan tâm chỉ đạo; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế trong sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân. Số hộ vươn lên thoát nghèo, có đời sống khá giả ngày càng tăng, đến nay, xã đã có 18 mô hình phát triển kinh tế, trong đó có 2 mô hình lớn, 3 mô hình vừa, 13 mô hình nhỏ; năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng, năm 2016 phấn đấu đạt 30.500 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo còn 10,13%, hộ cận nghèo 9,56%.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Lộc tiếp tục chung sức, chung lòng, tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề, quy hoạch chuyển đổi đất sản xuất, ưu tiên phát triển, nhân rộng các mô hình mới..., quyết tâm về đích nông thôn mới đúng tiến độ đề ra.

                                                   Phạm Công Hà – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc