Xã Tiên Điền nỗ lực xây dựng Nông thôn mới
EmailPrintAa
16:39 09/11/2016

Là địa phương không nằm trong diện các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016 của huyện Nghi Xuân, nhưng xác định xây dựng Nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, đem lại ấm no, hạnh phúc, Đảng bộ và nhân dân Tiên Điền đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm nay.
 

 

Người dân tham gia mở rộng đường giao thông

Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã được kiện toàn, các thành viên bám sát từng thôn, xóm để vận động nhân dân tổ chức thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng được tăng cường, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, xã Tiên Điền đã chủ động tạo nguồn kinh phí để đảm bảo các công trình được hoàn thành đúng tiến độ. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân, qua đó huy động nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng Nông thôn mới. Trong 5 năm qua, xã đã huy động được gần 11 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên 02 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương, vốn lồng ghép và nhân dân đóng góp. Phong trào hiến đất, hiến cây, hiến tài sản để xây dựng “điện, đường, trường, trạm”, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác được nhân dân hưởng ứng. Từ năm 2014 đến 2016, xã đã huy động sức dân làm được gần 5km đường bê tông với tổng số tiền trên 06 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 3,5 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Đến nay, 100% tuyến đường liên thôn cơ bản được bê tông hóa, 07 nhà văn hóa thôn, trường học đều đạt chuẩn.                 

 Xã Tiên Điền chọn thôn Phong Giang làm điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Với 185 hộ dân, 750 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhưng qua hai năm triển khai, thôn Phong Giang đã huy động được trên 01 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao, hệ thống điện, mương thoát nước, chỉnh trang vườn hộ, làm hàng rào xanh. Đến nay, thôn Phong Giang đã đạt 10 tiêu chí theo quy định của tỉnh. Kết quả xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu ở Phong Giang trở thành hình mẫu để phát động phong trào thi đua giữa các thôn.

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Phong Giang

Xác định phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân có ý nghĩa quyết định đối với việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của địa phương và xây dựng Nông thôn mới, xã Tiên Điền đã tập trung phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn với các tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhất là chăn nuôi lợn, bò theo mô hình liên kết, chế biến lạc xuất khẩu, trồng nấm... Toàn xã hiện có 23 mô hình sản xuất, kinh doanh (03 mô hình lớn, 05 mô hình vừa, 15 mô hình nhỏ), 03 doanh nghiệp, 05 hợp tác xã, 05 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. Với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, chương trình xây dựng Nông thôn mới ở Tiên Điền đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo nơi đây. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, số hộ nghèo giảm qua các năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 4,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm.

Cùng với phát triển kinh tế, Tiên Điền đẩy mạnh phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh gắn với nâng cao dân chủ cơ sở, giải quyết các vấn đề xã hội. Hệ thống chính trị được xây dựng và củng cố vững chắc. Đến nay, Tiên Điền cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới.Sự thay đổi rõ nét của bức tranh nông thôn nơi đây minh chứng cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân trong xây dựng Nông thôn mới trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du.

Nguyễn Ngọc Trâm (Đài Truyền thanh - Truyền hình Nghi Xuân)


    Ý kiến bạn đọc