Xác định nội dung thiết yếu để ưu tiên thực hiện trong xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
08:50 19/08/2013

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình lớn, mang tính tổng thể, quá trình triển khai lâu dài và liên tục, đòi hỏi nguồn lực lớn...

Trong điều kiện hiện nay, ngân sách trung ương và các cấp còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội hóa gặp khó khăn, huy động sức dân có hạn. Do đó, việc xác định các nội dung, hạng mục, tiêu chí thiết yếu để tổ chức thực hiện là hết sức quan trọng.

Tuy vậy, thời gian qua, một số địa phương trong tỉnh khi tổ chức thực hiện các tiêu chí chưa có sự lựa chọn để triển khai các nội dung thiết thực mà đang triển khai các nội dung dễ làm, hiệu quả thấp.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình và xác định các nội dung thiết yếu cần ưu tiên tập trung thực hiện trước nhằm phát huy hiệu quả thiết thực, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND - BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM các huyện, thành phố, thị xã quán triệt chỉ đạo lựa chọn những nội dung thiết thực, hiệu quả để tập trung triển khai thực hiện, trong đó ưu tiên những nội dung phát triển bền vững như: phát triển sản xuất, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, thiết chế văn hóa...;

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lựa chọn, ưu tiên đầu tư ở các xã, đồng thời chỉ đạo các xã làm tốt quy chế thực thi dân chủ cơ sở, đảm bảo người dân được bàn bạc các nội dung và mức đóng góp theo quy định tại Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 8/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản 36/HD-VPĐP ngày 8/2/2012 của Văn phòng điều phối Chương trình NTM tỉnh về hướng dẫn sử dụng nguồn vốn xây dựng NTM từ ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh giao VPĐP Chương trình NTM tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.


    Ý kiến bạn đọc