Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp
EmailPrintAa
10:29 14/12/2015

Sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, chiều 27/11/2015, Quốc hội đã họp phiên bế mạc hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Đây là kỳ họp có nhiều dấu ấn đặc biệt, Quốc hội thông qua số lượng lớn dự án luật, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận và thông qua 16 luật, 15 nghị quyết; cho ý kiến 10 dự án luật khác nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tổ chức và hoạt động của Quốc hội và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Quốc hội cũng cho ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội và ngân sách nhà nước. Thông qua một số nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định nhân sự Chủ tịch, Phó chủ tịch, các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016. 

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tích cực vào các dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 05 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngoài ra, điểm nhấn của kỳ họp là Quốc hội đã tiến hành chất vấn trực tiếp những người đứng đầu bộ máy cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay. Trong 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 18 đại biểu đặt 27 câu hỏi cho Thủ tướng Chính phủ, 01 đại biểu đặt câu hỏi cho Chủ tịch Quốc hội, 06 đại biểu đặt câu hỏi với các Phó Thủ tướng, 07 đại biểu với Chánh án Tòa án nhân dân tối và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và khoảng 140 câu hỏi đối với các Bộ trưởng, trưởng ngành.  

Quốc hội cũng đã xem xét các báo cáo công tác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi hành án; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; tiến hành giám sát tối cao và ban hành Nghị quyết về tăng cường quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần có giải pháp đồng bộ để giải quyết. Đó là chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, khả năng hội nhập quốc tế của nền kinh tế còn thấp; sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu nông sản tiếp tục gặp khó khăn; cơ cấu ngân sách chưa hợp lý, nợ công tăng, áp lực trả nợ lớn; tái cơ cấu trong một số ngành, lĩnh vực chậm…; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa nghiêm; tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước những thách thức mới.

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020). Quốc hội đã có Nghị quyết quyết định mục tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội của năm 2016 là “tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn, đồng thời cải thiện chất lượng tăng trưởng và bảo đảm phát triển bền vững”. 

T.H


    Ý kiến bạn đọc