Tập trung đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XVIII sớm đi vào cuộc sống
EmailPrintAa
10:34 14/12/2015

Ngày 27/11/2015, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh. Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy... Cac đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Vinh, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã trực tiếp báo cáo những thành tựu, kết quả nổi bật của Hà Tĩnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nội chính, tư pháp; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng thời nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 -2020. Theo đó, phương hướng, mục tiêu tổng quát của Hà Tĩnh trong 5 năm  tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng tưởng; mở rộng hội nhập; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ gắn với nền nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đầu tư phát triển văn hóa - xã hội và hệ thống đô thị ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị; đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại”. Để thực hiện được mục tiêu đó, Hà Tĩnh đã xác định các khâu đột phá là: 1. Đa dạng hoá huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng sớm trở thành khu kinh tế động lực có tầm cỡ quốc gia, quốc tế; phát triển nhanh các ngành công nghiệp nặng, cơ khí, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. 2. Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện. 3. Đầu tư phát triển các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại gắn xây dựng nông thôn mới; phát triển dịch vụ thương mại, du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên vùng và khu vực. Với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hà Tĩnh đề ra các chỉ tiêu phấn đấu rất cao: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 22%, đến năm 2020 GDP bình quân đầu người đạt trên 120 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng; đến cuối nhiệm kỳ tỷ trọng CN-XD đạt trên 56%, dịch vụ đạt trên 34%, nông, lâm, thủy sản dưới 10%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 46.000 tỷ đồng; phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%; trường đạt chuẩn quốc gia ở bậc mầm non đạt trên 85%, tiểu học 100%, THCS trên 90%, THPT 100%; 90% số xã đạt chuẩn về y tế, trên 80% dân số tham gia BHYT; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5-3%/năm; 100% xã, phường, thị trấn ổn định chính trị; hàng năm có trên 70% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh…

Tiếp đó,  đồng chí Hà Văn Thạch, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Chương trình công tác toàn khóa của BCH, BTV Tỉnh ủy khóa XVIII; đồng chí Đặng Quốc Vinh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 03 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Buổi chiều, Hội nghị được nghe đồng chí Đặng Quốc Khánh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần, thái độ nghiêm túc, đầy trách nhiệm của toàn thể cán bộ cốt cán tham dự Hội nghị, đồng thời yêu cầu các huyện, thành, thi ủy, đảng ủy trực thuộc trong tỉnh  lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân đảm bảo mục đích, yêu cầu và thời gian đề ra, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; triển khai nghiêm túc việc viết bài thu hoạch nhận thức về Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVIII cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từ tỉnh đến cơ sở; giao đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt Nghị quyết; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải sát hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị, thống nhất trong ý chí và hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2015; chuẩn bị nội dung tổng kết xây dựng Đảng vào cuối năm; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 2020), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trần Đình Hưng


    Ý kiến bạn đọc