Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh làm tốt lời Bác dạy
EmailPrintAa
08:57 05/02/2016

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đòi hỏi mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao chất lượng cả về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã đặt ra yêu cầu: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2006, thực hiện Chỉ thị 06 - CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến năm 2011, thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã xác định chuyển việc học tập và làm theo Bác từ cuộc vận động sang việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Trong thời gian qua, bám sát nội dung các chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Nhờ vậy, việc tổ chức thực hiện được triển khai khá đồng bộ, cụ thể.

Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo việc quán triệt chỉ thị và các văn bản chỉ đạo; tổ chức học tập, thực hiện các chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Bổ sung nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hoạt động toàn khóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và bình xét phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm. Các địa phương, đơn vị đã xây dựng quy chế, nội quy gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành, của địa phương, đơn vị; tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, đa số cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, thực hành tiết kiệm, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

Thành phố vào xuân. Ảnh: Văn Bảy

Thành phố đã xây dựng được các mô hình tốt, cách làm hay, có tính sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, như: mô hình “Bữa cơm cho người nghèo” ở Bệnh viện Đa khoa thành phố; “Bát cháo tình thương” của chi hội phụ nữ khối phố 5 phường Tân Giang; mô hình thu gom xử lý rác thải, bảo vệ môi trường ở khu vực Hào Thành của chi hội Cựu chiến binh phường Tân Giang; xuất phát từ Chi bộ Nội vụ - Lao động thương binh xã hội thành phố nhận giúp đỡ trẻ mồ côi ở phường Hà Huy Tập, mỗi tháng 200.000đ, đến nay các Đảng bộ: cơ quan Thành ủy, Khối dân, HĐND-UBND, Ban chỉ huy Quân sự, Công An, Ban quản lý Chợ Hà Tĩnh, Chi cục Thuế thành phố, chi bộ Phòng giáo dục - đào tạo thành phố đã vận động cán bộ, đảng viên mỗi người đóng góp từ 10 - 20.000đ/tháng để nhận giúp đỡ 21 cháu trẻ mồ côi cả cha và mẹ trên địa bàn Thành phố, mỗi cháu 300.000đ/tháng; nhiều gương điển hình tiêu biểu được biểu dương như: đồng chí Đức xã Thạch Hạ, đồng chí Mão ở Phường Tân Giang, đồng chí Dũng ở Công ty cổ phần Môi trường và đô thị… Những việc làm bình dị, nhưng mang đậm tính nhân văn, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân trên địa bàn thành phố. Từ đó, hiệu quả học tập và làm theo Bác có ý nghĩa hơn về mặt thực tiễn.

Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, đã có 2 tập thể, 4 cá nhân được cấp tỉnh vinh danh ; 38 tập thể, 74 cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thành phố vinh danh vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5 hàng năm. Tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh và 2 Đảng bộ cơ sở (xã Thạch Hạ, trường THCS Lê Văn Thiêm) là những đơn vị tiêu biểu trong số 36 tập thể được khen thưởng.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương của Người, Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Cần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn, nhiều mặt của việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải thực sự gương mẫu, nêu gương là yếu tố vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Chương trình, kế hoạch thực hiện phải được xây dựng một cách khoa học, thiết thực, sát với tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Quá trình thực hiện cần tìm tòi và bổ sung các giải pháp, bước đi phù hợp, gắn kết khéo léo, nhuần nhuyễn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với thực hiện các văn bản có liên quan, như Chỉ thị 35, Kết luận 05, Chỉ thị 20 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, với Quy định những điều đảng viên không được làm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho nội dung học tập và làm theo Bác lan tỏa, thấm sâu, bám rễ vững chắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mỗi gia đình, mỗi người dân, trở thành lối sống đẹp, lẽ sống cao quý. Trong tổ chức thực hiện phải tiến hành chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình, điển hình, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phê bình, uốn nắn những sai sót, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác.

Cùng với Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hà Tĩnh nỗ lực phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mừng Xuân Bính Thân, mừng đất nước, quê hương đổi mới. Trước những nhiệm chính trị quan trọng, tạo bước đột phá, xây dựng thành phố Hà Tĩnh với tầm vóc mới, vị thế mới, đặt ra trách nhiệm vinh dự, tự hào nhưng cũng hết sức nặng nề. Thành phố tiếp tục xác định việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và của người dân; là động lực mạnh mẽ hướng mọi người vào những việc làm tốt đẹp, có ý nghĩa để xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, hiện đại, đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2018.

Nguyễn Thị Nguyệt,

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc